Медицински дейности

Клинична психология, психоонкология и психосоматика

юни 29, 2021, 14:06
Title : Клинична психология, психоонкология и психосоматика
Icon : clinic-psyhology
Important section title :
Phone (from old site) :
Symptoms title :
Show appointment button : Yes
Show doctors schedule : No
oldData _id :

Групата Аджибадем Сити Клиник откри първия болничен център по "Клинична психология, психоонкология и психосоматика", за да интегрира психологичната помощ, невронауките и социалната подкрепа в цялостната грижа за пациента и неговите близки.

Центърът функционира в двете болници - УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Младост.

 Центърът осигурява следните дейности:

Специализирана психологична грижа за пациенти с онкологични и други физически заболявания по отношение на справянето с болестта, прогнозата и лечението. Това включва оказване на психологична помощ при пациенти с повишена тревожност и депресивност или друга психична симптоматика, трудности в справянето с лечението, подготовка за хирургични и други интервенции, преживяване на инциденти или загуба на близък човек, психосоматични оплаквания, необходимост от психодиагностика, изготвяне на документи за явяване на ТЕЛК и други,

  •  Политиката на болничната група Аджибадем Сити Клиник е въвеждане на провеждането на психо-социален скрининг на онкоболните пациенти при постъпването им за лечение в болницата. Това дава следните възможности:
  • Да бъде осигурен индивидуален подход към пациента спрямо неговата специфична психо-социална и здравословна проблематика;
  • Пациентът и неговите близки да бъдат подкрепяни и проследявани в хода на лечението, и евентуалните промени в него;
  • Да се оказва навременно информиране и практическо съдействие на пациента;
  • Да бъде подпомагана връзката между пациента, близките и медицинския екип.

Емоционална подкрепа и психологично консултиране на семейството по отношение на общуването с пациента в контекста на болестта и неговото обгрижване, разговорите за информиране на децата и други близки, и подпомагане на справянето със собствените емоционални преживявания във връзка с настъпването на болестта и промените в живота на семейството.

Групи за взаимопомощ за пациенти и близки, в които пациентите могат да споделят опит, преживявания и да получават подкрепа от други хора в сходна на тяхната ситуация.

Провеждане на обучения, индивидуални консултации и психологични групи за медицинските специалисти с цел подобряване на комуникацията с пациентите, справяне с емоционално напрегнати ситуации и превенция на синдрома на професионалното прегаряне.

 Психосоматична терапевтична програма

Целта на тази програма е да подпомогне медицинското лечение на пациента, особено в случаите на заболявания, чиито симптоми допълнително могат да се влияят от психологични фактори, като някои гастроинтестинални, кардиологични, ендокринни и др. заболявания.

Като самостоятелна терапия, психосоматичната програма се прилага при физически оплаквания, за които не се откриват значими подлежащи патологични промени.

Тя представлява комплексен терапевтичен подход, който включва индивидуална психотерапия, работа с близките и неврорелаксационни процедури, насочени към немедикаментозно облекчаване на телесните симптоми.

Биофийдбек и неврорелаксационни процедури се прилага при физически оплаквания

Това са терапевтични процедури, при които с помощта на софтуерни програми и медицински устройства се постига немедикаментозно регулиране на функционирането на нервната система, нормализиране на мозъчната възбуда и неволевите процеси в тялото.

В световен мащаб те намират широко приложение в лечението на симптоми като хронична болка, умора, безсъние, повишена тревожност, депресивност, хипертония, затруднения в познавателните функции, кондиционирано гадене и повръщане, и др.

Устройствата работят на различни програми, специфично насочени към конкретната симптоматика. Те са преносими и могат да бъдат използвани от пациента в болничната му стая.

Терапевтичните процедури са релаксиращи и неинвазивни, и траят от 20 до 40 минути. Прилагат се от физиотерапевт – неврофийдбек специалист.

Клинична социална работа и съдействие от пациентски консултант

Придружаване на пациента в процеса на лечение, осигуряване на допълнителна информация от надеждни източници, свързана със заболяването и лечението, насочване в здравната система и болничната организация, осигуряване на необходими за пациента контакти. Това включва болнично асистиране, консултиране за социални права, политики и процедури; практическо и институционално насочване и съдействие (за получаване на помощни средства, включване в специализирани програми, подготовка на документи за ТЕЛК и др.).

Центърът предоставя възможност за домашни посещения в случаите, в които здравословното състояние на пациента не позволява придвижването му до болничното заведение.

Центърът предлага психологично консултиране и на амбулаторни пациенти с афективни, тревожни и други психични оплаквания. 

 Екипът се състои от клинични психолози, пациентски консултант, клиничен социален работник, психиатър и физиотерапевт-неврофийдбек специалист.

Консултации в кабинета по клинична психология се извършват от д-р Маргарита Тарейн. Може да запишете час за преглед на телефон 0700 13 127 или 0889 52 61 95. 

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis
Banner top :