Медицински дейности

Гастроентерология и хепатология

май 20, 2021, 11:59
Title : Гастроентерология и хепатология
Icon : 017-stomach
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code : 03
Show appointment button : Yes
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : No

Клиниката по Гастроентерология осигурява целогодишно навременна, специализирана и достъпна медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса. Това включва специализирани консултации, амбулаторно и болнично планирани и в условията на спешност медицински дейности покриващи и общата вътрешна медицина.

В клиниката по Гастроентерология лекуваме пациенти с:

- гастроентерологични и чернодробни заболявания
- възпалителни и функционални заболявания на червата
- абдоминални болки
- болести на жлъчно-чернодробното дърво и панкреаса

Към Клиниката по Гастроентeрология е обособен високотехнологичен Ендоскопски и Ехографски сектор, в който амбулаторно и стационарно се извършват миниинвазивни ендоскопски диагностични и терапевтични процедури, както и перкутанни диагностични и терапевтични интервенции под ултразвуков контрол, самостоятелно или съчетани с рентгенова навигация: билиарен дренаж, дренаж на чернодробни, перитонеални и ретроперитонеални течни колекции, биопсии на черен дроб, панкреас, перитонеални и ретроперитонеални тумори, локална радиофреквентна и алкохолна терапия на чернодробни тумори, чернодробни биопсии при дифузни хепатопатии.

Апаратура и високоспециализирани изследвания:

- последно поколение на видео ендоскопска апаратура на Олимпус EVIS EXERA III с подвижни апарати за горна и долна ендоскопия и дуоденоскоп;

- модерно оборудвани процедурни мини-операционни зали за конвенционални и терапевтични ендоскопски процедури, вкл. ендоскопска ретроградна холангио панкреатография (под анестезиологично седиране и бърза венозна анестезия), инвазивни процедури под ултразвуково и рентгеново наблюдение с възможност за дигитално архивиране на всякоизследване и предаване на образите чрез системата на PACS и DICOM;

- висок клас последно поколение ултразвуков апарат на Philips (HD7 XE) за обща абдоминална, периферна и ендокавитарна ехография, съчетана с Доплер и ултразвуково изследване с контрастно усилване;

- възможност за използване на всички звена в Клиниката по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване с контраст, магнитно-резонансно изследване.

Съвместно с клиниката по Образна диагностика се разработва и програма за ранна диагностика и превенция на заболяванията на дебелото черво и стомаха. При пациенти желаещи да се включат в програмата за превенция се определя наличие на рискови фактори и наследствена обремененост и при необходимост се назначава съответната група скринингови изследвания (лабораторни, образни, ендоскопски).

Kъм клиниката е сформирана работна експертна група за съвременна диагностика, лечение и дългосрочно проследяване на пациенти с IBD /възпалителни заболявания на червата и ГИТ-М.Крон, Улцерозен колит, хронични хепатити, причинени от B и C вируси, автоимунен хепатит, първична билиарна цироза, първичен рак на черния дроб, като усложнение на чернодробна цироза в сътрудничество с Онкологичните експерти на болницата/.

 

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis