Уши-нос-гърло

Запази час

Кабинетът по УНГ е оборудван с най-модерната апаратура за диагностика и лечение на ушно-носно-гърлени болести. Освен стандартната апаратура, кабинетът разполага с ендоскопска техника-ригидна и флексибилна - оборудвана с камера,което предполага изключително точно и високо ниво на диагностика на заболяванията на горни дихателни пътища.

Разполагаме с диагностичен микроскоп за диагностика на заболяванията на външно и средно ухо. 

По този начин можем да диагностицираме почти всички заболявания в областта на УНГ органите. Могат да се извършват различни манипулации свързани с изваждане на чужди тела от носа и ухото, вземане на проби за микробиология, цитология и хистология.

Оплакванията при заболяване на УНГ органите можем да разделим най-общо на три сегмента:

- Оплаквания при възпалителни заболявания, които са стандартни-зачервяване, болка,внезапно подуване, внезапна загуба на гласа и затруднение при дишане-носно и в гърлото.

- Оплаквания свързани със шумове и загуба на слуха - постепенни и внезапни, като сериозно внимание и бърза реакция, съответно посещение при лекар  е необходимо при внезапно възникналите такива.

Оплаквания свързани с онкологични заболявания. Обикновено те са бавни, постепенни и често се неглижират от пациентите или не се разпознават от общопрактикуващите лекари и пациентите дълго време се лекуват за възпаления. Загуба на звучността на гласа, затруднено преглъщане и дишане, появата на падутини в устата и по шията ,които  са с давност по-голяма от 10-15 дни са сигнал, като трябва да накара пациента задължително да потърси мнението на специалист.

 

Час може да запазите на телефон 0700 13 127 или *5544.

Прегледите се извършват от:

Галерия