Съдова хирургия

Кабинет Съдова хирургия

В кабинета по Съдова хирургия се извършва първична диагностика и следоперативни контролни прегледи на лекувани в клиниката болни.   

Функционална и образна диагностика и профилактика на съдовите заболявания:

Скрининг за атеросклероза – измерване на стъпално-брахиален индекс, ултразвукова оценка на ендотелна функция и измерване на дебелина на интима медия
Двуразмерно ултразвуково изследване на всички съдови басейни с цветен Доплер (Дуплекс сонография)
Изследване на периферни, бъбречни и мозъчни съдове и коремна аорта
Дуплекс сонография при хронична венозна недостатъчност и разширени вени на долните крайници
Два дни от седмицата той ще функционира и като кабинет по диабетно стъпало.


Час за преглед може да запишете на телефон 0700 13 127 или *5544.