Нуклеарна медицина

ПЕТ - КТ с галий за простатен карцином

Нов метод за диагностика на рак на простата с радиофармацевтик 68Ga- PSMA / ПЕТ-КТ галий/ 

За първи път в България в Клиника по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост стартира хибридна образна диагностика на ПЕТ-КТ скенер на простатен карцином /ПК/ с нов радиофармацевтик в съответствие с последните световните стандарти.

Понастоящем за диагностика и стадиране на простатен карцином се използват ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография с контраст за онагледяване на рецидивите, но те не винаги са достатъчно точни при ниски стойности на туморния маркер. 

Новото изследване с радиофармацевтика 68Ga - PSMA /ПЕТ-КТ галий/ има редица предимста както за лекарите, така и за пациентите:

Позволява на лекарите да онагледят патологични изменения в по-ранен стадий след вече проведено радикално лечение и дори и при много ниски стойности на туморния маркер

При откриване на заболяването при пациенти с по-висок риск да се онагледи разпространението му

Дава възможност за назначаване на персонализирано лечение и неговото проследяване 

В първите обобщени клинични проучвания се установява, че при над 54% от пациентите с начално стадиране, терапевтичният режим преминава към радикален и очаквано пълно изслекуване на пациента

Дава възможност за оптимизиране на лечебния план и при неговото провеждане

Спестяване на средства от скъпоструващи инвазивни и неинвазивни изследвания и терапия

Подпомага определяне мястото на биопсията при високи суспекции за простатен карцином и предхождаща негативна биопсия

Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, разполага с най-високочувствителен ПЕТ-КТ скенер с 5 рингов детектор с уникална възможност онкологично болните да бъдат изследвани за по-кратко време и с по-малко количество въведена радиоактивна субстанция. Така се спестяват редица неудобства от едно дългопротичащо изследване и се намалява лъчевото натоварване с около 30%.

 

 

Как да се подготвите за изследването с ПЕТ-КТ с радиофармацевтик 68Ga - PSMA?

1. Необходими документи при записване на час и в деня на самото изследване:

- копия от епикризи и предходни образни изследвания

- резултати от изследван туморен маркер в динамика – PSA

- резултат от хистологично изследване

-  насочващ талон от лекуващия лекар, в който да е посочена основната причина за изследването

2. Може да сте приемали храна ПРЕДИ изследването.

3. Носете си поне 500 мл вода.

4. В случай, че вече ви е направена операция на простата или сте облъчван и приемата някакви медикаменти НЕ Е необходимо да ги спирате преди изследването.

5. Ако заболяването ви е новооткрито, е препоръчително изследването да се проведе преди терапията.

Вижте процесa на изследването в нашия ютюб канал ТУК.