Нуклеарна медицина

ПЕТ-КТ

Най-новата апаратура за хибридна образна диагностика от световен мащаб е в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост и е представена с два скенера от последна генерация - SPECT-CT и PET-CT на Дженерал Електрик. Провеждането на хибридните образни методи в Клиниката по нуклеарна медицина предоставят възможност за диагноза, стадиране, проследяване на редица туморни и по-рядко на неонкологични заболявания.


Какви са диагностичните възможности на РЕТ-CT-скенера?

 • С него е възможно провеждане на изследване с голяма чувствителност и точност при тумори на белия дроб, стомашно-чревния тракт, яйчници, матка, гърдата, главата и шията, лимфоми, меланоми и др., за което е необходимо да се консултирате със специалист по нуклеарна медицина.
 • При вече доказано туморно заболяване, може  да се определи разпространението му - стадия и оттам вида на най-подходящото за Вас лечение.
 • Да се прогнозира развитието на заболяването с оглед предприемане на радикално лечение и повишаване качеството Ви на животОценка на ефекта от прилаганата терапия и при необходимост - промяната й и насочване към най-подходящата за Вас.
 • РЕТ-СТ променя стадия и съответно терапията при до 50% от болните.
 • Все повече се разширява приложението при някой неонкологични заболявания като локализирането огнището на епилепсия или неясни фибрилни състояния.
 • При съмнение от Ваша страна за някакво онкологично заболяване, можете да се консултирате с нашите лекари с оглед провеждане на скринингово изследване.

PET-CT ИЗСЛЕДВАНЕ

PET-CT представлява най-модерният образен метод за подпомагане на диагнозата, определяне на стадия, насочване към най-адекватното за Вас лечение и проследяване на ефекта от него при различни онкологични заболявания и по изключение при някои неонкологични заболявания.

Моля прочетете внимателно! От това зависи качеството на изследването Ви.

ПЛАНИРАНЕ:

Подаване на необходимите документи (копие  от хистологично изследване, епикризи, резултати от образни изследвания). Необходимо е да посочите телефон за връзка и местоживеенето си. В деня на изследването е необходимо да носите талон №8A. Документите се разглеждат от комисия от специалисти по нуклеарна медицина и при одобрение се посочва дата и час за провеждане на изследването, за което можете да се информирате по телефона.

РЕТ-СТ се назначава минимум 3 седмици след химиотерапия, минимум 6 седмици след оперативни интервенции и 12 седмици след лъчелечение.

Изследването е скъпоструващо и за него чакат много пациенти, които имат спешна нужда от него. Затова Ви молим при отказ да ни информирате поне 2 дни предварително.

ИЗИСКВАНИЯ И ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА:

 • Задължително носете личната си карта!
 • Трябва да носите резултат от креатинин и от кръвна захар, изследвани 1-2 дни преди настоящето изследване. При повишена стойност на кръвната захар / над 7 мкмол/л /. Ако е по-висока,  изследването се отлага, докато не се нормализира.
 • Трябва да носите резултати от всички предшестващи изследвания /скенер, магнитен резонанс, рентгенови снимки, ехографии, туморни маркери/ и епикризи от пролежаване в болница във връзка със заболяването Ви.
 • Ако приемате лекарства, е необходимо да ги изпиете преди изследването.
 • Необходимо е да се явите на гладно (поне 6ч.) и без прием на захар и други въглехидрати.
 • Трябва да можете да лежите неподвижно 15-20 мин.
 • Ако имате  клаустрофобия /страх от затворени пространства /, е добре да използвате леки успокоителни медикаменти, като диазепам, деанксит, ксанакс след консултация с лекар и да уведомите персонала.
 • Необходимо е да разполагате с две шишета от 0,5 л. вода.
 • Ако приемате кортикостероиди и интерферон, те трябва да бъдат спрени минимум 1 седмица преди изследването, след консултация с лекуващ лекар.
 • Не трябва да сте упражнявали усилена физическа активност поне 24 ч. преди изследването.
 • Трябва да сте облечени в дрехи, които лесно да се свалят и да са със свободни ръкави. Трябва да имате топла връхна дреха!
 • Стойте на топло 24 ч. преди изследването.
 • Трябва да сте на нисковъглехидратна, повече белтъчна диета вечерта преди изследването и 24 ч. да не сте консумирали алкохол, кофеин и цигари.
 • По време на изследването не трябва да имате метални предмети по тялото и дрехите (метални накити, катарами, банели, телефон, монети и т.н.)
 • Трябва да можете да издържите без да уринирате докато се провежда  изследването (около 15-20 мин), в противен случай трябва да сте с катетър или памперс. При проблем със задържането на урина трябва да уведомите персонала.
 • Трябва да знаете точното си тегло.
 • Ако се нуждаете от помощ, трябва да си осигурите придружител.

ЗА ЖЕНИ:

За провеждането на РЕТ-СТ е важно да не сте бременна. Ако сте кърмачка, трябва да преустановите кърменето за 24 часа. За жени в детеродна възраст е добре изследването да се проведе в първите 10 дни след менструация.

ЗА ДИАБЕТИЦИ:

Ако сте диабетик и приемате перорални противодиабетни лекарства /таблетки/, спазвате указанията да сте на гладно 6 ч. след като сте приели всичките си лекарства, вкл. и тези за диабет.

Ако сте диабетик на инсулин, закусвате в 7ч., след като сте си инжектирали инсулина и се явявате след 10ч.

Необходимо е да си осигурите достатъчно свободно време, тъй като изследването на РЕТ-скенер отнема техническо, организационно и процедурно време от около 3 до 6 часа. След изследването е добре да се приберете с личен транспорт в къщи.

Начин на провеждане на РЕТ-СТ:

1. Пациентите са разпределени в две или три групи от 5-6 човека, като часът се назначава за групата(не е индивидуален час).

2. Регистрация при пристигане в болницата.

3. Снемане на анамнеза от дежурния лекар.

4. Осигуряване на периферен венозен път /поставяне на абокат/.

5. Престой в чакалня до момента, в който ще бъдете поканен за инжектиране.

6. Инжектиране на радиофармацевтика - редът се определя от физическото състояние на пациента и килограмите.

7. Натрупването на радиофармацевтика след инжектиране варира между 45 и 90 минути, като престоят е в предварително указана стая. През това време е желателно да не говорите. Няма ограничения по отношение на ползването на тоалетна.

8. Продължителността на изследването на апарата е 15-20 мин. в зависимост от прилагания протокол.

9. След приключване на изследването се изчаква около 10 мин. с цел проверка качеството на образите.

10. Понякога, в интерес на изследването, е необходимо повторно скениране за уточняване на съмнителни участъци.

След изследването:

Инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от тялото Ви в продължение на 12 часа, поради което не трябва да сте близо до бременни жени и малки деца.

Не се очакват никакви странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик.

След изследването можете да шофирате, да се храните, да се върнете към обичайния си начин на живот.

По Ваше желание, освен задължителните хартиен резултат и диск, може да заплатите и получите цветна снимка на изследването.

Галерия