Нуклеарна медицина

Динамична бъбречна сцинтиграфия

Бъбречната сцинтиграфия е диагностична процедура, с която се откриват болестни промени във функцията и структурата на бъбреците. Бъбречната сцинтиграфия Ви е назначена, за да установи характера и тежестта на болестен процес, ангажиращ бъбреците.

Бъбречната сцинтиграфия е много чувствително изследване и може да установи  някои заболявания преди другите образни методи. Предимство за това изследване е, че се получава образ на бъбреците и се изчисляват количествени показатели, чрез които се оценява поотделно функцията и структурата на всеки бъбрек.

Защо ви е назначена бъбречна сцинтиграфия?

Процедурата се провежда за откриване и изясняване на следните заболявания в урологията и нефрологията,най-често:

 • бъбречни аномалии;
 • литиаза;
 • обструкции;
 • хипертония;
 • пиелонефрит; 
 • преди и след оперативна намеса;
 • преди и след медикаментозно лечение с нефротоксични препарати;
 • оценка състоянието на бъбречен трансплант.

Как се провежда изследването?

Преди процедурата

 • Можете да се храните нормално, както и да вземете обичайните си медикаменти. Приемете  около 500 мл течности преди изследването.
 • Спрете  диуретиците поне 24 часа преди изследването.
 • Преди изследването трябва да свалите метални предмети (колани, стотинки), тъй като те могат да бъдат причина за неточна интерпретация на изследването.
 • Преди изследването съобщете на персонала, ако поради някаква причина не можете да лежите неподвижно докато трае процедурата.
 • Инжектира се радиофармацевтик  интравенозно под колиматора на гама камерата. Това вещество се натрупва специфично и се отделя от бъбреците. Времето необходимо за разпределението и отделянето на радиофармацевтика от бъбреците е около 20-30 мин. През това време Вие лежите неподвижно на пациентското легло.

Предпазни мерки.

 • Изследването не се прилага при бременни  жени. Кърменето при кърмачки се прекратява за 24 часа след инжектирането на радиофармацевтика.
 • Ако имате допълнителни въпроси или желаете повече информация, моля обърнете се към лекарите, извършващи изследванетo.