Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Съдействие от пациентски консултант

Пациентският консултант осигурява индивидуална грижа и лично асистиране на пациента, според неговите специфични нужди.

Това включва:

  • придружаване на пациента в процеса на лечение;
  • осигуряване на допълнителна информация от надеждни източници, свързана със заболяването, начина на живот и лечението;
  • предоставяне на необходими контакти, насочване в здравната система и болничната организация.

При необходимост пациентският консултант работи и със семейството на пациента, за да се подобрят условията, в които той ще проведе своето лечение.

Пациентският консултант подпомага връзката между пациента и медицинския екип за постигането на максимално съдействие и пълноценен диалог.

Пациентското консултиране, навигация и лично асистиране се осигуряват от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

Консултациите с пациентски консултант са безплатни за пациентите на болницата. При необходимост, те могат да се провеждат и онлайн.