Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Психотелесна грижа

Биофийдбек, транскраниална електромагнитна стимулация и неврорелаксационни процедури

Биофийдбек тренингът и неврорелаксационните процедури са терапевтични методи, при които с помощта на софтуерни програми и медицински устройства се постига немедикаментозно регулиране на функционирането на нервната система, нормализиране на мозъчната възбуда и неволевите процеси в тялото.

В световен мащаб те намират широко приложение в лечението на симптоми като хронична болка, умора, нарушения в съня, общо повишена или пристъпна тревожност, депресивност, хипертония, затруднения в познавателните функции, кондиционирано гадене и повръщане, и др.

Транскраниална електромагнитна стимулация се използва за рехабилитация след преживян мозъчен инсулт, при множествена склероза, болест на Паркинсон, деменции, епилепсия, световъртеж, мигрена и други.

Терапевтичните процедури са релаксиращи и неинвазивни, и траят от 20 до 40 минути. Прилагат се от невролог и физиотерапевт – биофийдбек специалист.

Устройствата работят на различни програми, специфично насочени към конкретната симптоматика. Някои от тях са преносими и могат да бъдат използвани от пациента и в болничната му стая.