Доц. д-р Евгени Аструков, дм

Лекар хирург
Доц. Аструков е хирург със значителен практически и научен опит в оперативното лечение на онкологични заболявания на черния дроб, жлъчката и панкреаса. Специализира, прилага и преподава методи на образната диагностика, класическата и лапароскопската хирургия.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 1973 – 1975г. - Стажант асистент в катедра по хирургически болести към Научния институт по хирургия – МА София
  • 1975 – 1979г. -  Асистент в същата катедра
  • 1979 – 1984г. -  Старши асистент в същата катедра
  • 1984 – 1993г. -  Главен асистент в същата катедра
  • 1993 – 2004г. -  Доцент към катедра по хирургически болести
  • 2004 – 2011г. -  Зав. отделение хирургия и ендоскопски процедури в СБАЛССЗ “Света Екатерина”
  • 2014г. – Ръководител сектор Обща хирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, гр. София

   

 • Образование

  Образование
  • 1960 - 1965г. - Гимназия с изучаване на английски език – София
  • 1965 – 1972г. - Висш медицински институт – София, специалност медицина
  • Ползва английски, френски, руски и испански
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  1975г. - Индивидуален едномесечен курс по анестезиология и реанимация в Научен институт по хирургия 1978г. - Придобита специалност по хирургия

  1980г. - Курс по химиотерапия на злокачествените заболявания в Научен институт по онкология

  1984г. - 2 месеца специализация в Лондон по въпросите на чернодробната резекция Hammersmith Hospital

  1992г. - Защитена дисертация на тема: “Анатомични и ранни клинични проучвания при чернодробните резекции”

  1993/1994г. - 2 месеца специализация в Париж по въпросите на обучението на студентите и трансплантация на черен дроб в болницата Cochen

  1995г. - Лапароскопска хирургия

  1995/1996г. - 3 месеца специализация в университета в Тел Авив по въпросите на лапароскопската хирургия и трансплантацията на черен дроб

  1996г. - Кръжок в университета в Тел Авив на тема спешна медицина

  1998г. - Курс по медицинска педагогика в МА София

  1999г. - Курс по учебно планиране в МУ София 1999г. - Курс по доцимология в МУ София

  2000г. - Курс по абдоминална ехография

  2000г. - Курс по основи на здравния мениджмънт МУ София

  2000г. - Курс по актуални проблеми на здравния мениджмънт МУ София 2000г. - Курс по иновации в здравния мениджмънт

  2003г. - Курс по болнична администрация Hadassah Medical Organization

  2004г. - Удостоверение 3484 – правоспособност за несамостоятелна работа с рентгенова апаратура за диагностични цели 2004г. - 3 месечна специализация по въпросите на чернодробната трансплантация и имплантирането на TIPSS – Universitats klinikum Hamburg-Eppendorf

  2005г. - Лекционен курс и практически упражнения по гастроинтестинална ендоскопия категория А и В

  2005г. - Лекционен курс по актуална гастроентерология

  2006г. - Курс по рак на щитовидната жлеза и колоректален рак

  2010г. - Курс на обучение за лечение на рани с отрицателно налягане

  2011г. - Курс по жлъчно-чернодробна хирургия

  2011г. - Курс по панкреатична хирургия

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член на Българско хирургическо дружество

  Член на Международния колеж на хирурзите