Доц. Аркади Иванов, дм

Лекар хирург
Доц. Аркади Иванов, дм
Доц. Аркади Иванов, дм е хирург в София с над 41 години медицински опит. Диагностицира и лекува хирургични заболявания. Практиката му е насочена към лечение на херниите на коремната стена, заболявания на гърдата, невроендокринни тумори, заболявания на тънкото и дебелото черво, жлъчно каменна болест, болестите на ануса и ректума. Доц. Иванов не преглежда деца.
 • Образование

  Образование
  • Завършва Медицински университет Плевен през 1982 г. и има придобита специалност Хирургия.
  • Има магистърска степен по специалност Здравен мениджмънт от Медицински университет София.
  • През 2014 г. придобива научна и образователна степен "доктор" след защита на дисертация на тема: Тънкочревна механична непроходимост. Диагностични и лечебни проблеми (експериментални и клинични проучвания).
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2008 г. - Ecole Europeenne de Chirurgie, Universite Paris Decartes MasterClass on Laparoscopic Colo-Rectal Surgery;
  • 2008 г. - Universite Strasbourg 1 Intensive Course in “Laparoscopic Digеstive Surgery, Diplome D’Universite;
  • 2004 г. - Лапароскопска хирургия, Медицински университет София;
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Член на Български лекарски съюз;