Доц. д-р Свилен Маслянков, дм

Лекар хирург
доц. Свилен Маслянков хирург
Доц. Свилен Маслянков, дм е специалист хирург в София с над 35 години медицински опит. Доц. Маслянков не преглежда деца.
 • Професионален опит

  Професионален опит

  От 28/05/2019 до момента - Лекар - консулант хирург към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, ДКЦ. 

  От 25/10/2017 – до момента – Доцент към Катедра Хирургия, МУ – София, УМБАЛ „Александровска”.

  От 12/04/2016 – 24/10/2017 - Лекар-хирург/ Главен Асистент в УМБАЛ „Александровска”, МУ – гр.София. 

  23/04/2012 – 12/04/2016 - Лекар - хирург/ Асистент в УМБАЛ „Александровска”, МУ – гр.София. 

  02/11/1998 – 20/04/2012  - Ординатор хирург към Комплексен Онкологичен Център, гр.Велико Търново

  11/09/2006 – 30/07/2007 - Хоноруван лектор по Хирургични заболявания, Медицински колеж, гр. Велико Търново.

 • Образование

  Образование

  06/2012 - Доктор по Хирургия/ „Измерване качеството на живота на пациенти с рак на ректума – възможност за прецизиране на оперативното лечение”.

  06/2005 - Специалист по Обща Хирургия, МУ - гр. София

  01/10/1991 – 01/12/1997 - Магистър по медицина, МУ - гр. София

  Говорими езици:

  Английски и руски език

  Преподавателската дейност на д-р Маслянков стартира още в годините на работа във Велико Търново през 2006 година, като преподавател по Хирургия на медицински сестри и рентгенови лаборанти в Медицински Колеж, към ВМИ – гр.Плевен. След 2012 г. участва активно в провежданото обучение на студенти по медицина, стажант лекари и специализанти. За периода 2012-2017 учебна година има над 1200 учебни часа упражнения преподавателска и друга учебно-методична дейност в рамките на Катедрата по хирургия към МУ – гр.София. През последните три години е сред редовните лектори на редовния курс по хирургия, българско и англоезично обучение в Клиника по хирургия (2014-2016). Участва в анестизиологичен СДО курс с лекция на тема „Поведениена хирурга за поведение при абдоминален сепсис” (2016). Бил е поканен лектор на лекарствена фирма Мерк – България на тема „Съвременни стратегии при метастатичен колоректален карцином – гледната точка на хирурга“ (2017г). Лектор по теми „Мултимодално лечение на метастазирал колоретален карцином – ролята на хирурга”, Национална онкологична конференция на БАМО, 2018 и „Хирургични подходи при тумори на ГИТ”, Национална конференция по патология Велинград, 2019.

  Научната дейност включва на д-р Маслянков над 100 публикации - научни статии, отпечатани в български и чуждестранни медицински списания, сборници с доклади, както и монография и участие в учебник. Изчисленият към момента импакт фактор на публикациите му е 46,652. Известни са над 57 цитации, като 49 от тях са направени от автори в чужбина. За периода 2007-2016 година има над 60 участия в национални и международни конгреси, курсове и конференции. През 2012 година за придобиване на образователната и научна степен „доктор по медицина” защититава дисертация на тема „Измерване качеството на живота на пациенти с рак на ректума – възможност за прецизиране на оперативното лечение”. Разширяването на интердисциплинарно ниво на познанията и работата в екипи (генетичени, анестезиологични, онкологични, патоанатомични, студентски и др.) представят нови възможности за публикации и конгресна активност. Участвал е в провеждането на три международни клинични одита в областта на колопроктологичната хирургия (ESCP Snapshot Audits - 2015:Right hemicolectomy and ileo-caecal resection; 2016: Closure of Intestinal Stoma; 2017: Left colon, sigmoid and rectal resections). Координатор по провеждането на клинично проучване PSI (RX-3341-303) в Клиника по хирургия, УМБАЛ Александровска през 2015г.

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  •Стипендиант на ESCP в Москва, Русия (2017)

  •Курсове по лапароскопска хирургия в Дънди, Шотландия и Дъблин, Ирландия (2015), Хайфа, Израел (2016)

  •ESO в Будапеща (2016) •NG tubes курс, Кьолн, Германия (2016)

  •ESO-ESSO Мастърклас по хирургия на гърдата в Ermatingen, Щвейцария (2014)

  •Стипендиант на ACPGBI за Източна Европа: посещава St Mark’s Hospital,Лондон; St Marry’s Hospital, Лондон; Arrowe Park Hospital, Ливърпул (06/2013) •Европейско Училище по Онкология (София- 2004, Лондон- 2005, София- 2006 и 2008, 2011)

  •Хирургия на чернодробни метастази (Бордо, Франция, 2010)

  •Международни конгреси и курсове (Гърция, Франция, Турция, Хърватска, Холандия, Чехия, Белгия, Англия)

  •Стипендиант на Балканско Училище по Онкология (Волос, Гърция, 2007, 2009)

  •Ректална хирургия (Хага, Холандия, 2008) •Обща и Ендоскопска хирургия (Малага, Испания, 2005)

  •Лечение на млечна жлеза (Атина, Гърция, 2003)

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  •Българско хирургическо дружество

  •European Sosiety of Oncology (ESO)

  •European Society of Surgical Oncology (ESSO)

  •European Society of Coloproctology (ESCP)

  •European Association for Endoscopic Surgery (EAES) •Член на Руската Асоциация по Колопроктална хирургия