• Какво представлява лъчетерапията?

Лъчетерапията е един от основните методи за лечение на рак. Използват се йонизиращи лъчи, които проникват в тъканите и убиват раковите клетки. 

  • Какви видове лъчелечение има?

Има два основни начина лъчетерапията да стигне до туморните клетки. Първият начин с чрез рентгенови лъчи, насочени от вън към тялото (т.н. перкутанно лъчелечение - “през кожата”), а вторият е чрез въвеждане на специални игли в самия тумор (т.н. брахитерапия). 

Важно: В определени случаи, пациентът може да получи и двата вида терапия. 

Според целта на провеждане лъчетерапията може да се използва за 

  • С цел излекуване на рака
  • Облекчаване на симптоми, когато излекуването е невъзможно
  • Лъчелечението използва ли се с други видове противоракови лечения?

Да, лъчелечението често се използва успоредно с други противоракови лечения. 

  • Лъчелечение и хирургична интервенция. Радиация може да се прилага преди, по време на или след операция. Лекарите могат да използват лъчелечение за свиване на размера на тумора преди операцията или да използват лъчелечение след операцията, за да убият всички потенциално останали ракови клетки. Понякога лъчелечението се прилага по време на операцията директно върху мястото, където е бил туморът, без да преминава през кожата. Това се нарича интраоперативно лъчелечение. 
  • Лъчелечение и химиотерапия. Преди или по време на лъчелечението може да се даде и химиотерапия, така че ефектът от лечението да се усили. Лъчелечение може да се приложи и след химиотерапия, за да се убият всички останали ракови клетки.
  • Какво представлява външното лъчелечение?

Външното лъчелечение се прилага посредством линеен ускорител, който достарвя определени дози радиация в зоната на онкологичното заболяване. Така например, ако имате рак на белия дроб, ще получите радиация, насочена към гърдите, но не и към останалата част от тялото. Апаратът не ви докосва, но се върти около вас, изпращайки радиация към тялото Ви от много различни посоки.

Важно: Качествената терапия започва с апаратура от последно поколение

Аджибадем Сити Клиник Младост разполага с два броя последно поколение линейни ускорители Тrue Beam STx . Моделът съчетава в един апарат всички съвременни техники за радиотерапия, използвани за лечение на рак и е пригоден за радиохирургия на тумори на мозъка и на тялото. 

Truebeam STx е подходящ за лъчетерапевтично лечение при тумори в органи, които изискват проследяване на дишането, като белите дробове, черния дроб и гърдите. Тъй като дава възможност за проследяване на дишането по време на облъчване, апаратът позволява доставянето на висока доза радиация директно в зоната, където се намира туморът.

  • Колко често ще се подлагам на външно лъчелечение?

Повечето хора се подлагат на външно лъчелечение веднъж на ден, 5 дни в седмицата, от понеделник до петък. Лечението продължава от 1 до 8 седмици в зависимост от вида на онкологичното заболяване и целта на лечението. Времето между първата и последната лъчетерапевтична сесия се нарича курс на лечение. 

  • Какво представлява вътрешното лъчелечение?

Вътрешното лъчелечение се нарича още брахитерапия. То е форма на лечение, при което източник на радиация се поставя вътре в тялото. При нея източникът на радиация е твърдо вещество под формата на малко зърно, което се поставя в тялото в близост до раковите клетки. Това позволява третиране на по-малка част от тялото с висока доза радиация.  От всички онкологични протоколи този метод на лечение се препоръчва, когато има възможност източника на облъчване да се постави до или в тумора - простатен карцином, рак на маточната шийка и като допълващо следоперативно лечение при ендометриален карцином за областта на влагалището и при кожни тумори. И не на последно място – при запушен бронх на белия дроб. Лечението цели да отпуши бронха, за да може да се повиши качеството на живот и да се облекчи състоянието на болния.

Отделението разполага с една от най-модерните системи за брахитерапия Гамамед Плюс. Чрез специална система от апликатори и катетри радиоактивен източник се въвежда временно директно в тумора, прилагайки висока доза лъчение. Интегралната система за въвеждане на на апликаторите в туморите позволява изключително прецизно позициониране на радиоактивния източник. Разпределението на дозата се оптимизира от модерна компютърна система. В резултат на това дори тумори с много сложна и неправилна форма могат да бъдат включени в индивидуално изготвен лъчетерапевтичен план.

  • Нежелани реакции вследствие на лъчелечение 

Нежеланите реакции са проблеми, които могат да възникнат в резултат на лечението. Те може да се появят при лъчелечение, тъй като използваните високи дози радиация, които убиват раковите клетки, могат също така да увредят здравите клетки в лекуваната област. 

Нежеланите реакции са различни за всеки човек. Някои хора развиват много нежелани реакции, други нямат почти никакви. Кожна реакция като леко слънчево изгаряне се получава, когато облъчваната област е близо до кожата.  Някои пациенти изпитват умора. Други нежелани реакции зависят от лекуваната част на вашето тяло. Кожните промени може да включват сухота, сърбеж, лющене или разранявания. Тези промени възникват, тъй като лъчелечението засяга здравите кожни клетки в третираната зона. 

Лъчелечението е един от основните методи за лечение на ракови заболявания, заедно с химиотерапията, хирургията, имунотерапията и таргетното лечение. Клиниката  по лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е интегрален компонент на онкологичното лечение, предлагащ най-съвременно лечение в областта на лъчетерапията.

Свързани отделения