Днес отбелязваме Световния ден за борбата с болестта Паркинсон. Това е неврологично заболяване, което се развива, когато клетките в мозъка, отговарящи за производството на допамин, започнат да умират. Намалените допаминови нива причиняват проблем в контрола на движенията на тялото. Симптомите на Паркинсоновата болест могат да варират, но обикновено включват треперене на ръцете, бавни движения, скованост и трудности при ходене и балансиране. Тези симптоми са познати като "моторни" симптоми, защото засягат моториката на организма. Въпреки че причината за Паркинсоновата болест не е напълно разбрана, се смята, че комбинация от генетични фактори, околната среда и неврологични изменения играят роля в развитието на това заболяване.

От години обаче учените и невролозите се опитват да предвидят появата на това инвалидизиращо заболяване, за да се опитат да забавят хода и прогресията му. Установяват се клъстер от симптоми, които засягат различни органи и системи и са белязани с нарушения във функциите им, които са познати като "продромална фаза" или накратко - немоторни симптоми.

Кои са немоторните симптоми, как да ги различим от други болестни състояния, неасоциирани с Болестта на Паркинсон и може ли това да помогне за ранното диагностициране и лечение на заболяването, разговарям със специалиста-невролог д-р Драган Горанов от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

-------------------------------------

  • Д-р Горанов, какво представлява тази продромална фаза при болестта на Паркинсон?

При болестта на Паркинсон може да разграничим една много ранна фаза, т.нар. продромалната фаза, която настъпва още преди появата на класическите, кардинални симптоми на заболяването. Въпреки интензивните научни изследвания през последните десетилетия, точните причини за появата на това невродегенеративно заболяване са все още неясни, а това прави практическо му лечение само отчасти успешно, защото засега то е изцяло симптоматично. За по-пълно разбиране на развитието на заболяването и разработката на нови възможности за терапия именно тази най-ранна фаза е от изключителна важност.

Правилното разпознаване на този много начален етап, свързан с немоторна симптоматика, е клинично предизвикателство. Само допреди няколко години гласност и познания за тези немоторни симптоми почти липсваха. Научните данни, с които към момента разполагаме предполагат, че в тази фаза поне 50 % от нервните клетки са вече засегнати от болестта (в област от мозъка наречена substantia nigra) и не работят пълноценно, но пациентите не отчитат никакви симптоми.

  • Какви са немоторните белези?

Най-честите продромални белези са четири: тежък запек, депресивни състояния, поведенческо разстройство на REM фазата на съня, намалено или липсващо обоняние. Тези симптоми могат да са изключително обременяващи за някои пациенти, а да останат незабелязани от други с години.

Пълното интервю, може да прочетете тук.

Свързани отделения