В края на май в клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост за първи път у нас беше извършено иновативно хибридно образно изследване при болни с простатен карцином. Хибридната образна диагностика на простатен карцином с радиофармацевтик 68Ga - PSMA  и ПЕТ – КТ се извършва от близо 3 години в Европа, а сега вече и в България.

Към момента за диагностика и стадиране на простатен карцином се използват ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография с контраст за онагледяване на рецидивите. Но тези изследвания не винаги са достатъчно точни при ниски стойности на туморния маркер, което налага допълнителни процедури и не винаги позволява на лекарите да назначат персонално лечение.

Благодарение на най-модерния в света ПЕТ-КТ скенер с 5 рингов детектор и уникалния радиофармацевтик, болните ще бъдат изследвани за по-кратко време и с по-малко количество въведена радиоактивна субстанция.

Проф. Костадинова, с какво е по-различно новото изследване на простатен карцином?

Изключително сме щастливи, че успяхме да осъществим първото хибридно образно изследване в България на болен с простатен карцином с новия радиофармацевтик 68Ga-PSMA (простатно специфичен антиген, маркиран с радиоактивен галий).

Благодарение на 6 месечен труд в нашата клиника и с помощ от колеги успяхме да синтезираме този специфичен радиофармацевтик, който е хит в Европа за онагледяване на простатен карцином и вече ще го прилагаме рутинно при нашите пациенти. Ние наистина сме длъжници на тези пациенти, защото до момента не беше прилаган необходимият продукт за онагледяване на това заболяване. Чрез иновативната методика ще могат да се проследяват патологичните изменения в по-ранен стадий при пациенти с простатен карцином, досега труднодостижимо от другите образни изследвания.  

Защо е толкова важна тази методика за болните от рак на простата?

Благодарение на комбинираното образно изследване - ПЕТ-КТ с новия радиофармацевтик 68Ga – PSMA при пациенти, преминали  първоначално радикално лечение, е възможно много рано да онагледим рецидивите на простатния карцином (отново появили се туморни тъкани), дори при ниски стойности на туморния маркер. Нещо, което до сега беше недостижимо за образните методи. Ранното онагледяване на тези рецидиви позволява едно навременно и персонално лечение на болния и очаквани много добри терапевтични резултати.

Освен за онагледяване на рецидивите, това хибридно образно изследване, може да се приложи и при новооткрити болни, за които има съмнение, че заболяването вече е разпространено.

Може да се приложи още и при пациенти с отрицателни предходни биопсии, т.е. има покачване на туморния маркер, а всъщност заболяването не може да се открие с биопсия. Методиката е много подходяща и за планиране на лъчетерапия, когато онкологичната комисия прецени, че това е методът на лечение.

Обобщено казано това е един високочувствителен метод, с който ще помогнем на нашите пациенти навременно да бъдат диагностицирани и навременно да им бъде прилагана най-подходящата терапия. Литературните данни показват, че новата методика променя терапията при повече от 50% от пациентите с рецидиви и при повече 10% от болните с новооткрито заболяване. Надяваме се и сме убедени, че ще бъдем максимално полезни и да помогнем на много повече хора с простатен карцином при избора на адекватното лечение.

Можете ли в резюме да отличите основните ползи за пациентите?

Ползите са пациентите са няколко. По-ранното и навременно диагностициране на болестта ще им позволи да бъдат лекувани с най-подходящия за тях метод, което ще доведе до повишаване на качеството им на живот, както и до спасяване на човешки живот при много от тях. При някои пациенти до сега многократно бяха извършвани биопсии и други скъпоструващи изследвания с цел достигане до правилната диагноза. С възможностите на новото изследване пациентите няма да е необходимо да се подлагат на редица допълнителни обременяващи изследвания.

Освен на специалистите по нуклеарна медицина за диагностично уточняване, на кого още ще е от полза новото изследване?

То ще помогне на уролозите да назначат и определят най-правилния хирургичен подход при болните с простатен карцином, както и на лъчетерапевти, медицински онколози за определяне вида на първоначалното или поддържащо лечение. А с колегите от образната диагностика ще работим заедно, когато се касае за новооткрито заболяване и риск от вече  разпространено заболяване. Тогава е необходимо освен и изследване с ядрено магнитен резонанс, да се приложи и новото хибридно образно изследване.

Болезнено ли е изследването за пациентите?

Това е една високочувствителна и специфична образна диагностика на ПЕТ-КТ-скенер, без риск и неудобства за пациента, която се базира на венозното приложение на нов радиофармацевтик т.е. специфичен маркер само за простатен карцином. Така се получават изображения с високо качество, което е предпоставка за точна и навременна диагноза.

Колко време продължава самото изследване и подлежат ли на някаква специална селекция пациентите?

Самото изследване  е съвсем рутинно за нас. След като пациента си е подал необходимите документи при нас и комисия прецени, че той е подходящ за това изследване, т.е. можем да помогнем за избора на последващата терапия, насрочваме дата за самото изследване. На самия ден на изследването пациента идва, без специална подготовка, инжектираме го  венозно, след което изчакваме субстанцията да се натрупа и провеждаме самото изследване на нашия скенер с високочувствителен 5 рингов детектор. Изследването протича в рамките н 10-15 минути максимум.

Веднага ли виждате образите от изследването докато пациента е още в скенера? Възможно ли е да бъде направена бърза диагностика докато пациента е още в самия скенер?

Докато пациентът е в скенера няма как да направим такава диагностика, може първоначално да се ориентираме за какво става въпрос и ако е необходимо да бъде направено допълнително изследване на даден пациент на дадена област или и на по-късен час. Но обичайно са ни необходими 1-2 часа да разгледаме всички образи и срезове от изследването, за да не изпуснем нещо важно за пациента и да дадем точната диагноза за пациента и колегите уролози, лъчетерапевти и онколози да назначат правилното лечение.

Кои специалисти могат да насочват пациенти към вас за това изследване?

Специалистите, които най-мотивирано биха насочили към нас пациентите са уролозите, медицински онколози, лъчетерапевтите и даже самите пациенти могат да се консултират с нас и ще преценим дали въобще са подходящи за това изследване и дали можем да помогнем с тяхната терапия.

Интервю за 24 часа

Свързани отделения