Каквото и решение да вземете за това къде и как да се лекувате, трябва да знаете, че лечението на рака е комплексно. Предвид сложната природа на злокачественото заболяване съвременната медицина е приела стандарти за съвременна терапия, включващи лъчелечение, химиотерапия, прицелна /таргетна/ терапия, имунотерапия, други биологични лечения, оперативно лечение или комбинация от методите.

Химиотерапията, прицелната и имунотерапията са лечения на злокачествени тумори с лекарства, които убиват туморните клетки или спират техния растеж. Тя се прилага най-често по венозен път или през устата. По-рядко се прилага подкожно или под формата на лепенки със специална структура, които преминават през кожата в кръвообращението. Химиотерапията е един от основните методи на лечение на всички стадии на злокачествени тумори. Тя може да се прилага преди или след операция, както и в комбинация с лъчелечение.

 • Химиотерапия (с или без биологична терапия) преди операция (неоадювантна): прилага се при големи тумори, или при тумори, които са с особени биологични характеристики. Целта е да се намали размерът, за да може след това с операция да бъде отстранен туморът. Понякога той напълно изчезва. При някои дори малки тумори – напр. тройнонегативните карциноми на млечната жлеза или HER- позитивните предоперативното лечение е задължително и приложено преди операцията има многократно по-добър ефект и може да се постигне излекуване на болният. Подобно е предоперативното лечение при рака на дебелото черво в най-ниската му част, наречена ректум, където се преминава към операция по изключение. Водещи там са предоперативните лечения, най-често комбинация от лъчева терапия и химиотерапия.
 • Химиотерапия след оперция (адювантна): След операция на злокачествен тумрор, в много от случаите, в тялото остават туморни клетки. Ето защо само операцията не може да излекува пациентите. За да се ликвидират останалите туморни клетки, след операция се прилага химиотерапия.
 • Химиотерапия при метастази: когато изследванията покажат, че в органите има разсейки, които лекарите наричат метастази, то тогава целта на химио- и биологичната терапия е да ги премахне или спре техния растеж.

Споменатата таргетна (прицелна) терапия и имунотерапията са биологични лекарства, за приложението на които трябва да се определят мишени - специфични мулекулярни, биологични характеристики на конкретния тумор, които предварително се откриват чрез генетичен или хистопатологичен анализ. При този вид лечение противотуморните лекарства преминават през организма и поразяват почти само туморните клетки, които са техни носители. Тази терапия има различни нежелани лекарствени реакции и по-тясна специфика от химиотерапията. Често тя се добавя към класическата химиотерапия.

Неразделна част от лекарственото лечение е съвременната хормонална (ендокринна) терапия, която има голямо значение при рак на гърдата и рак на простатата.

Ето и някои насоки, ако започвате лечение с химиотерапия:

1. Попитайте за страничните ефекти, за да сте подготвени, когато те се появят. Най-честите нежелани лекарствени реакции при химиотерапия са гадене, повръщане и намаляване на броя на белите и червените кръвни тела, а при някои лекарства, временно и напълно обратимо, настъпва косопад. След завършване на лечението косата се възстановява в 100%. В Клиниката ни се използват най-модерни лекарства, предотвратяващи или силно намаляващи тези нежелани реакции.

2. Кръвните показатели се следят преди всяко вливане. Искайте съвет от лекаря как да ги поддържате в нормални стойности. Чернодробните показатели също се проследяват.

3. Здравословното хранене е повече от важно. Приемайте много течности - вода, фрешове (без грейпфрут), чайове.

Важно: в никакъв случай не изключвайте от храната си месо, мляко и млечни продукти или захари, тъй като това ще се отрази неблагоприятно върху вашето здраве!

Особено сега, 23 години след разчитане на генома, ясно се показа, че захарите, млякото и месото нито стимулират едно развило се раково заболяване, нито го забавят.

Ненаучните материали, които се намират в интернет, най-често в пациентски форуми, много често дават пълна дезинформация, забранявайки консумацията на захари, мляко и месо. Много често на подобни места се препоръчва нетрадиционни методи за укрепване на организма (пиене на собствена урина, приемане на различни хранителни добавки, билки и др.). Някои от тези вещества са безвредни, но комбинацията им с химио- или биологична терапия, често може да ги направи вредни и опасни. Бъдете отговорни към своето здраве и не се доверявайте на всичко, което виждате в онлайн пространството.

Важно:Необходимо е всеки пациент, подложен на противотуморно лекарствено лечение, да споделя с лекуващия го медицински онколог целия набор от лекарства, хранителни добавки и билки, които приема или възнамерява да приема, тъй като това може да се окаже критично за лечението.

Митове има и за приема на витамини, които не само че не са вредни, но отлично се съчетават с провеждането на химиотерапия. Преди 20 години се предполагаше, че В12 стимулира туморните клетки. В последствие се оказа точно обратното – ниските нива на витамин В12 са отговорни за по-бързото развитие на някои злокачествени тумори - рака на млечната жлеза. Има и противотуморни лекарства, които при приложението си налагат допълнителен прием на витамин В12 и други витамини.

Като обобщение за витамините и микроелементите може да се приеме, че те са даже желателни в лечението на злокачествените тумори, но тези от тях, които са регистрирани като лекарства, а не като хранителни добавки.

Лечението при различните болни продължава в различен интервал от време, като характерното е, че то най-общо е циклично – провеждат се така наречените курсове на химиотерапия на фиксирани интервали, които могат да бъдат на 7 дни,15 дни, 21 дни, 28 дни или други в зависимост от схемата на лечение. При едни болни може да се налага по-кратък престой в болницата, докато при други този престой е от порядъка на няколко дни, а дори и седмица. Разбира се, при развили се усложнения от лечението, не може да се прогнозира точния период за престой (пролежаване) в болницата.

Почивката обаче не означава залежаване. Препоръчва се добър двигателен режим - поне 1,5 – 2 км спокойно ходене дневно при редовно хранене и обилен прием на течности. Друга често срещана заблуда забраняваше на пациентите да влизат в минерални води, да се подлагат на масажи, да визат в сауна, да провеждат физиотерапия, да ходят на море или планина, което изобщо не трябва да се ограничава и не е във вреда на пациентите, а напротив.

Важно е да се подчертае, че съвременното противотуморно лечение на пациентите изисква те да са в добро общо състояние, за да може да се провежда химиотерапия. Тя е съвременен и високоактивен метод на лечение, който:

 • не може да се прилага в много напредналите стадии на заболяването
 • не се прилага при някои пациенти, при които онкологичното страдание води до потребност от дълготрайно пролежаване на легло или не могат да се обслужват сами
 • не се провежда, ако има засягане от заболявания на вътрешни органи, чието функциониране е от решаващо значение за провеждането на химиотерапия – например кръвотворенето, бъбречната и чернодробна функции
 • някои тежки съпътстващи заболявания, акто тежък и труден за контрол диабет, сърдечно- или мозъчносъдова болест, различни процеси на тромбоза в съдове на тялото

Клиниката по Медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Младост предлага изключителни възможности за диагностика и авангардно лечение чрез противотуморно лекарствено лечение (химиотерапия, имунотерапия, прицелна). Тук се приемат, диагностицират, стадират, лекуват и проследяват пациенти с всички видове солидни тумори.

Клиниката разполага с най-модерните условия за провеждане на онкологично лечение като за всеки болен са осигурени възможности за въвеждане на лекарствата при най-голям комфорт, роботизирано разтваряне на лекарствата, проследяване на венозните съдове с ехограф (при нужда), инфузионен център с устройства за апаратурно венозно вливане, с които се постига оптимално контролиране на концетрацията и потока на субстанция към организма.

Лечението в Клиниката по медицинска онкология е само планово, като за целта всеки пациент насочен или явил се по собствено желание трябва да носи пълната си медицинска документация до момента, а ако му е провеждана биопсия или операция – хистологичните препарати (стъкълца) и парафинови блокчета, в които е съхранена туморна тъкан. Болните трябва да имат получен хистологичен резултат и задължително иунохистохимия при явяването си, тъй като не е възможно определянето на правилен лечебен алгоритъм, ако пациентът няма извършена биопсия с последвща хистология и имунохистохимия. Ако се касае за пациенти с рак на млечната жлеза, то задължително изскване, освен имунохистохимията, те да носят резултати от изследвне на рецептори към естроген и прогестерон, както и HER2 статус. Липсата на тези данни само забавя определянето на лечебния алгоритъм и дори го прави невъзможен.

Важно: Всеки пациент с доказано онкологично заболяване, който желае да се консултира и лекува в клиниката, да е провел също така:

 • скенер с контраст на гръден кош, корем и малък таз, а за пациентите с рак на простатата – и магнитен резонанс на малък таз
 • направени в дните преди консултацията пълна кръвна картина с утайка, биохимия включваща чернодробни ензими, креатинин, урея, серумно желязо, алкална фосфатаза, общ и директен билирубин, кръвна захар, а за диабетиците – гликиран хемоглобин

За консултация с медицински онколог може да се запишете на телефон 0700 13 127, като спазите точно деня и посочения час, и желателно да бъдете поне 20 минути по-рано, тъй като има процес на регистрация, който отнема технологично време.

Във Вас трябва да носите всички изброени по-горе хистологиччни, образни и лабораторни изследвания за пълноценна консултация. Трябва да се носят също всички предходни епикризи, а образните изследвания да бъдат надлежно разчетени от рентгенолог (да не се носят само дисковете със запис).

Важно: Консултацията със специалист не обвързва болницата със задължително приемане на консултирания пациент за последващо лечение. Такова може да се извърши, ако пациентът желае и лечебното заведение има свободен капацитет и възможност за лечение.

Ако пациентите желаят консултация само по документи, то следва да се депозира същият набор документи, както за консултация със специалист. Трябва да е ясно, че консултацията по документи не може да замести личната консултация.

 • Документите се депозират на регистратура на втори етаж като се оставя телефон за обратна връзка, на който пациентът бива известен, че е разгледан на комисия и консултиран по документи, като срокът за отговор е 10 работни дни.
 • Поради характера на задочната консултация, тя не е обвързана с приемане за лечение и може да има някои непълноти, затова има само характер на работно становище.
 • Отразеното мнение се описва накратко и в посоченият срок от 10 работни дни се известява пациента, който следва да си го получи срещу подпис. Това е решение на Онкологична комисия и при предаването му на пациента не се извършва допълнителен коментар.