Aa

Център за Атерослероза

Защо се прави скрининг за Атеросклероза?

Най- тежкотo увреждане на артериалната система се причинява от атеросклерозата- стесняване или запушване на съдовете. Когато това се случи във важен орган като мозъка, сърцето или крайниците, се стига до инфаркт, инсулт или периферно запушване. Лечението в късната клинична фаза е скъпо, тежко и понякога- не достатъчно ефективно. Много важно е атеросклерозата да се диагностицира и лекува в ранната фаза. Тя е коварна, защото в много случаи протича безсимптомно до момента, когато се получитежкото усложнение. Атеросклерозата е водеща причина за смърт в индустриално развитите страни. Така половината от смъртността в САЩ и Европа се причинява от от атеросклероза, като годишно умират 27 милиона души. България е сред европейските страни с най-висока честота и  смъртност от инфаркт, инсулт и периферна гангрена.

Кои са рисковите фактори?

  • Фамилно предразположение
  • Артериална хипертония,
  • Захарен диабет
  • Дислипидемия–повишено количество на холестерол
  • Тютюнопушене
  • Стрес
  • Наднормено тегло
  • Възраст над  50 години

Всеки един  от рисковите фактори увеличава до два пъти риска от развитие от атеросклероза. Но съчетанието на два и повече рискови фактори увеличават риска до 10 пъти. При вече изявена една форма на атеросклероза, рискът за развитие на други форми е много висок - над 10 пъти.