Отделението по Електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център с ръководител д-р Михаил Протич е първото в Югоизточна Европа, оборудвано с уникален електрофизиологичен катетър с вградени индустриални диаманти.

Катетърът DiamondTemp и е единствената температурно контролирана в реално време система за радиофреквентни аблации, която създава безопасни и ефективни сърдечни лезии посредством бързo провеждане на термична енергия чрез индустриални диаманти.

  • Новата апаратура дава възможност на електрофизиолозите за по-голяма прецизност и ефективност при процедурите за лечение на аритмии, намалява времетраенето на самата процедура и минимизира риска от усложнения за пациента.

 

В Сърдечно-съдов център новият диамантен катетър беше приложен за лечение на най-честата аритмия в развитите общества - предсърдно мъждене, при трима пациенти между 55 г. и 65 г. Предсърдното мъждене е заболяване, свързано със значително влошаване на качеството на живот на пациентите, с повишаване на риска от инсулт и развитие на сърдечна недостатъчност, съдова деменция и други. Това прави лечението на тази аритмия особено важно.

Д-р Бруно Райшман, практикуващ в един от най-големите електрофизиологични центрове в Германия - Хамбург, беше поканен за въвеждането на процедурата в България. Д-р Райшман заедно с лекарите от отделението по Електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център извършиха процедурите за лечение на аритмиите на пациентите. Немският електрофизиолог сподели опит с екипа за оптималното приложение на радиофрикветната аблация с новия диамантен катетър.

  • Системата DiamondTemp измерва температурата на нагряване в реално време и я контролира

Предимството на контрола на температурата е, че след като температурата на тъканта достигне 50 градуса, генераторът може автоматично да намали подадените ватове мощност, така че лекарят да получи равномерна температура на тъканта и трайна лезия, без да причинява прегряване.

  • Върхът на Diamond temp е с диаманти от промишлен клас с възможност за бързо охлаждане поради свойството им за бърза термична дифузия.

Шест свръхчувствителни термодвойки отчитат директно температурата на повърхността на тъканта на всеки 20ms, като позволяват непрекъсната обратна връзка. Електрофизиологичната температурата и катетърът са свързани в непрекъснат кръг за обратна връзка, което позволява на генератора на енергията да модулира мощност за постигане на оптимална терапевтична енергия в реално време.

  • Намалява се рискът от потенциално опасно усложнение и се намаляват неточностите в температурата на върха.
  • DiamondTemp е предназначен за лезии, изискващи по-висока мощност и по-кратка продължителност.

Разполага с 3 детектора за температура, вградени точно на върха на катетъра, така че операторът да може да получи много точен прочит на това, което се случва между катетъра и тъканта. Това е важно, тъй като при аблации с контролирана температура, необходимостта от прецизно отчитане на температурата е решаваща. Диамантът на върха на катетъра разпръсква топлината много по-ефективно от платина-иридий или злато. Това означава, че топлината не се натрупва на върха, което дава преднина и възможност на лекаря да достави много високи мощности. 

Отделението по Електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център разполага с целия спектър технологии и системи за диагностика и лечение на ритъмно-проводни нарушения на сърцето. Болницата е оборудвана с най-модерната система за триизмерно визуализиране на сърдечните структури за постигане на прецизно локализиране на най-подходящите места за радиофреквентна аблация. Всички тези предимства са в полза на пациентите с предсърдно мъждене и друг тип аритмии да получат лечение на световно ниво.