Д-р Николай Недев, лъчетерапия
  • Кои са различните локализации на карционом в областта на главата?

Когато говорим за тумори на глава и шия, това обикновено изкючва мозъка, който има свой отделни и малко или много уникални проблеми. Туморите на главата и шията включват няколко анатомични района. Такива са зоната на ностната кухина, синусите, носоглътката (най-задната част на носната кухина), устната кухина, сливиците и мекото небце, базата на езика, района на гласовата кутия с нейните подразделения, слюнните жлези и кожата на лицето. Като цяло това са доста сложни и разнородни райони, като туморите, който те развиват са също много различни.

  • Кога и в какъв етап трябва да се планира консултация с лъчетерапевт?

Лъчетерапията е на практика един от основните методи за лечение на туморите на главата и шията. Почти няма тумор на главата и шията, който да не изисква лъчетерапия на един или друг етап от лечението си. При някои от тях лъчетерапията сама по себе си с или без химиотерапия е единственото лечение от което пациентът ще се нуждае. В други случаи, лъчетерапията се налага да се направи след извършването на хирургична операция. Единствено най-ранните стадии на някои от туморите на главата и шията, могат да бъдат успешно лекувани само чрез хирургично отстраняване. За всички останали лъчетерапията остава интегрален компонент от комплексното лечение. Ето защо е добра идея пациентът да бъде видян от лъчетерапевт веднага след като диагнозата на онкологично заболяване е поставена. Това се прави обикновено чрез биопсия на тумора. По такъв е възможно да се организира истински комплексно лечение за тези нелесни тумори.

  • Каква е връзката хирург/лъчетерапевт/медицински онколог за тези локализации?

Както вече споменах на практика всички тумори в района на главата и шията ще се нуждаят от комплексно лечение, което често изисква експертизата и трите специалности - хирургия, лъчетерапия и често медицинска онкология. Специалистите от тези различни звена би следвало да работят в много близка колаборация. Туморите на главата и шията имат тенденция да инфилтрират околните тъкани, ето защо хирургичното им отстраняване радко е достатъчно само по себе си да елиминира тумора в дългосрочен план. Чрез лъчетерапия могат да се облъчат сравнително големи зони, като по такъв начин ние успяваме да адресираме проблема на микроскопска инфилтрация на околните тъкани, но лъчетерапията сама по себе си може да не е достатъчна да унищожи голям тумор, който не е премахнат. Ето защо се нуждаем от помощта на хирурзите. От друга страна големи тумори, които е невъзможно да бъдат премахнати са лекувани по-добре със съчетанието на лъчетерапия с химиотерапия, тъй като химиотерапията прави туморите по-чувствителни на лъчетерапия.

Както често се случва в медицината, различните видове лечение би следвало да са планирани и координирани от самото начало. За съжаление българската медицинска система предполага един елемент на фрагментация на грижата за пациента. Изключително важно той да бъде лекуван в звена които могат да предложат комплексен поглед и лечение на тези комплицирани случаи.

  • Какви са съвременните възможности и ефективност на лъчелечението при тези локализации?

Лъчетерапията се разви изключително много в последните 10 години по отношение на лечението на туморите на главата и шията. До голяма степен това, което можехме да постигнем с лъчетерапия се определя от чувствителността на нормалните органи, вън от самите тумори към радиацията. С въвеждането на модулираната по интензитет лъчетерапия (IMRT) тези рестрикции бяха премахнати. Това е позволи от една страна да използваме много по-високи дози лъчетерапия, които не бяха възможни в миналото. От друга страна вече можем да ограничим дозата в нормалните тъкани. От трета страна значително се подобриха възможностите за локализиране на тумора с помощта на компютърен томограф, магнитен резонанс и ПЕТ скенер. Другият аспект на модерната лъчетерапия са поддържащите мерки, което позволяват пациентът да мине през това много токсично лечение, без да се налага да го прекъсваме, поради нежелани реакции от нормалните тъкани.

Също така с времето стана и ясно, че значителна част от туморите на главата и шията се причиняват от същия вирус, който причинява и ракът на шийката на матката у жените (човешки папилома вирус). Като цяло туморите на главата и шията които са причинени от този вирус са по-чувствителни химио и лъчетерапия. С това знание и с възможността да различим различните тумори дойде и идеята, че някой от туморите се нуждаят от по-малко токсично лечение. Като цяло това веднага намали нежеланите реакции на тези иначе доста драматични курсове лъчетерапия.

  • Какви са рисковите усложнения и как пациентът да прецени експертността и възможностите на съответното лъчетерапевтично звено?

Усложненията на лъчетерапията в областта на глава и шия най-общо се на две големи групи. Първата от тях са така наречените остри лъчеви реакции. Те са резултат на силно раздразване на кожата и лигавиците от лъчетерапията по време на и малко след завършване на курса лъчелечение. Такива са болките в устната кухина, проблеми с храненето, радиационния дерматит, който прилича на слънчево изгаряне, нарушения във вкуса и други. Острите реакции преминават няколко седмици след завършване на лъчелечението. В по-дългосрочен план наблюдаваме така наречените късни усложнения на лъчетерапията. Те имат отношение към нарушена функция на различните засегнати органи. Такива са например сухотата в устата, понякога проблеми с преглъщането, атрофия на тъканите и така нататък.

Истината е, че истински пациентът няма как да прецени какво е нивото на експертиза на конкретно лъчетерапевтично звено. Това е отговорност, с която отделния пациент не би могъл да се справи. И не е редно да му бъде вменявано като отговорност. Ето защо е наша задача да осигурим оптималното ниво на експертиза във всяко едно от отделенията които се занимават с лъчетерапия. Апаратурата е налична на практика във всяко едно от отделенията по лъчетерапия в България, а оттам нататък нещата са изцяло в ръцете на лекуващите лекари.

  • Полезни съвети за ранно откриване и при какви симптоми да се потърси консултация със специалист?

Първият полезен съвет е да се спре пушенето. Както повечето други добри съвети дването му е много по-лесно спазването. Истината е, че нивото на пушене в България е изключително високо и това е причина за поне половината от туморите на главата и шиятата.

Друга голяма част от туморите както вече споменах се дължат на човешкият папилома вирус. Ето защо ваксинацията която в момента е налична за рак на шийката на матката при момичета, би следвало да се въведе като национална програма и при момчетата.  От една страна тя би намалила вероятността да се развие рак на шийката на матката, а от друга би намалила и честотата на туморите на глава и шия - като това засяга и двата пола. Елиминирането на туморите причинени от човешкия папилома вирус е вече е част от европейския план за борба с рака.

Като цяло не би следвало да игнорираме симптоми които идват от устната кухина, гърлото и носа. За съжаление нямаме специфична програма за скрининг на тези заболявания нито в България е нито вън от нея. Всяко необичайно усещане в областта на устата и гърлото, както и на носната кухина би следвало да ни заведе при личния лекар, откъдето при подозрение за онкологично заболяване пациентът би следвало да бъде насочен към специалист по УНГ болести. Обикновено това е първата стъпка в поставянето на диагнозата и пътя, по който пациентът влиза в онкологичната система. Немалка част от пациентите с тумори на глава и шия могат да бъдат диагностицирани и от техните зъболекари, когато проблемът е в областта на зъбите, челюстта и  небцето.

Бих искал да отбележа, че повече от туморите в областта на главата и шията са лечими, често до пълно излекуване при ранно откриване. Дори напредналите от тях често могат да бъдат също излекувани ако се използват съвременните онкологични и подходи на комплексно лечение.