Д-р Николай Недев, радиацонен онколог

8 юни е Световен ден за борба с мозъчните тумори. Затова помолихме д-р Николай Недев - лъчетерапевт и радиационен онколог от Аджибадем Сити Клиник Младост в София да разкаже повече за типовете тумори, лъчетерапията досега и модерните методи на лечение, които той прилага.

Най-често срещаният вид тумор на мозъка е глиобластом мултиформе (или просто глиобластом). Други видове първични глиоми на мозъка са менингиомите, неврином на акустичния нерв, туморите на хипофизата и още много други по-редки тумори.

Характерното за глиобластома е, че е високомалигнен тумор на мозъка. Лечението му обикновено започва с операция, целта, на която е, да отстрани колкото е възможно повече от него. За съжаление, глиобластомите обикновено инфилтрират околната мозъчна тъкан и оставени само с операция, рецидивират в 100% от случаите в следващите 4 до 6 месеца. Ролята на следоперативната терапия е да забави локалните рецидиви. Като цяло са необходими 6 седмици фракционирана лъчетерапия, дадена заедно с химиотерапия. При глиобластомите е необходимо облъчване на сравнително голяма част от нормалния мозък и затова лъчетерапията трябва да се раздели на множество малки дневни порции, които позволяват възстановяване на норманите тъкани.
Стереотактичната радиохирургия, която прилагаме в Аджибадем Сити Клиник Младост в София, промени до голяма степен лечението на мозъчни тумори като прецизност, ефективност и качество на живот за пациентите. Работим със специализиран линеен ускорител за стереотактична радиохирургия True Beam STX със спецификации, насочени към формирането на малки, високофокусирани полета лъчение.
Макар че съдържа думата „хирургия”, при стереотактичната радиохирургия няма никаква операция. Просто много високите дози лъчелечение унищожават тумора по начин, подобен на изрязването му. Прилича до голяма степен на стандартната лъчетерапия.

Освен че стереотактичната радиохирургия е много по-ефективна в контролирането на мозъчните метастази, тя има и общо онкологично значение. Позволява да се контролират сравнително бързо новопоявили се мозъчни метастази и пациентът да продължи с основното лечение (химиотерапия, таргетна или имунотерапия).
Стереотактичното лечение е много прецизно и изместване на главата с няколко милиметра може да доведе до изпускане на част от метастазата. Затова се изготвя специална термопластична маска за главата, чиято роля е, да я държи абсолютно неподвижна. Дори най-клаустрофобичните пациенти могат да понесат това. С маската се прави компютърна томография на мозъка - обикновено с инжектиране на контрастно вещество. Няколко дни след това започва самата терапия. Обикновено се дават между една и пет фракции лъчетерапия. Те са с много по-висока доза от стандартните и са значително по-фокусирани. Пациентите могат да имат малко главоболие и при повечето от тях се прилага и лекарствено лечение. То предотвратява оток на мозъка около облъчваната метастаза. Възможно е да се облъчат до около 10 отделни метастази в една и съща сесия.
Нашият екип в Аджибадем Сити Клиник Младост в София има вече натрупан значителен опит в този вид терапия. Ние всички разбираме, че диагнозата на мозъчен тумор, бил той първичен или метастаза от друг тумор в тялото е един от най-стресовите моменти в живота на всеки един от нашите пациенти. Ние се опитваме да дадем на лъчелечението човешко лице и като организация на работа, и като отношение към пациента.