Специализирани центрове

Oнкологичен център

Мултидисциплинарният онкологичен център на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда обединява на едно място възможността за скрининг, диагностициране и лечение на пациенти с онкологични заболявания. Философията на центъра е, че пациентът трябва да получи всеобхватни медицински грижи, които да го улеснят максимално и да го предразположат към ползотворно и успешно лечение. 

В онкологичния център на АСК УМБАЛ Токуда е заложена комплексна медицинска помощ, която включва индивидуален план за лечение, мултидисциплинарен подход, скринингови програми, психологическа помощ и др. 

Екипът ни се стреми да бъде винаги партньор на пациентите през етапите на лечението. Ние вярваме, че в лечението главна роля има самият пациент.

Центърът е създаден, за да оказва подкрепа за онкологично болните във всяко едно отношение – от диагностика и скрининг до лечение, което може да включва специалисти от почти всички направления на медицината. Ние разбираме същността и измеренията на онкологичните заболявания за обществото и затова се стремим да осигурим най-доброто възможно лечение, за да ограничим негативните последствия от едно от най-тежките и  бързо разпространяващи се съвременни медицински предизвикателства.

Диагностика

Благодарение на всеобхватната диагностична база в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ и УМБАЛ Токуда пациентите могат да бъдат проследявани и диагностицирани за онкологични заболявания във всички медицински специалности. 

Пълният обем диагностика, който може да бъде приложен включва образни изследвания, цялостни лабораторни, генетични, имунологични, хистопатологични изследвания. Диагностиката има основополагаща роля за последващия процес на лечение и индивидуални медицински грижи за пациента. Добре оборудваната база и мултидисциплинарните екипи на болницата са отлични предпоставки за качествена, организирана и ефективна медицинска помощ при онкологични заболявания.

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда съществуват и отлично взаимодействат параклинични звена, които реагират навременно и ефективно дават необходимата информация за осъществяване на диагностичния процес:

 • Клиника по образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Клинична патология 

Въведени са модерни протоколи за щадящи и висококачествени изследвания. 

Екипът ни се състои от доказани в специалностите си лекари с богат опит в диагностиката и терапията при:

 • Рак на млечната жлеза
 • Рак на простатата
 • Рак на белия дроб
 • Рак на маточната шийка и др. злокачествени гинекологични образувания
 • Рак на дебело черво
 • Рак на панкреаса
 • Рак на кожата
 • Злокачествени новообразувания и метастази в мозъка, костите, меките тъкани
 • Рак на кръвта – левкемии и лимфоми
 • Злокачествени заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
 • Злокачествени образувания на храносмилателната система (рак на хранопровода, рак на стомаха, рак на дванадесетопръстника, колоректален карцином и др.)  
 
Лечение

Лечението на онкологичните заболявания става чрез индивидуална програма, която може да включва една или комбинация от различни терапии:

 • Хирургично лечение
 • Химиотерапия
 • Лъчелечение
 • Таргетна терапия
 • Имунотерапия
 • Хормонална терапия

Всеки вид терапия има предимства и недостатъци и трябва да се прецени спрямо много индивидуални компоненти от развитието на болестта и особеностите на пациента. 

Хирургия

Един от основните методи е хирургичното лечение, което в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда може да бъде извършено в едно от високоспециализираните отделения от специалисти с богат опит в отстраняването на туморни образувания:

 • Неврохирургия
 • Гръдна хирургия
 • Чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
 • Хирургия на гърдата
 • Урология
 • Обща онкологична гинекология и тазова хирургия
 • Отоларингологична хирургия

Широко застъпени са минималноинвазивните методи, щадящи пациента.

Химиотерапия

Химиотерапията е противотуморна терапия с цитостатични лекарства, които потискат механизмите на делене и размножаване на туморните клетки. Продължителността на лечението зависи от много фактори. Медицинските онколози са тези, които изготвят индивидуален план за лечение според спецификата на пациента.

Лъчетерапия и радиохирургия

Лъчетерапевтичното отделение в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда предлага лъчелечение на различни тумори в тялото и радиохирургия на глава и шия за показани пациенти. Наред с конвенционалното лъчелечение, тук се прилага и интензитет-модулирана лъчетерапия (IMRT), при която с по-голяма прецизност и променлива максимална доза за тумора, се унищожават туморни клетки при максимално запазване на здравите клетки. 

Клинични проучвания

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда работи Център по клинични прочувания, благодарение на който онкологично болните пациенти могат да разчитат на приоритетно включване в клинични проучвания с иновативни лекарствени продукти.