Специализирани центрове

Хепатологичен център

Хронични чернодробни заболявания

Хронични вирусни хепатити

Клиниката по Гастроентерология е утвърден хепатологичен център за лечение на хроничните вирусни хепатити от самото създаване на Болница Токуда.

Болницата разполага с най-съвременната медицинска и лабораторно-молекулярна диагностика. Клиничната лаборатория и Лабораторията по Вирусология се оценяват от външен качествен контрол INSTAND с ежегодно мониториране. Началник на Вирусологична лаборатория е проф. Радка Аргирова, национален консултант по Вирусология към Министерство на здравеопазването и член на експертния специализиран борд към БЛС.

Новите тенденции за неинвазивна оценка на чернодробната фиброза са въведени в отделението по Гастроентерология от 2013 г. и до сега е натрупан богат практически опит. Специалистите хепатолози в Центъра за лечение на хронични чернодробни заболявания имат над 30-годишен опит. Те са висококвалифицирани и изключително ерудирани по отношение на неинвазивната и инвазивната диагностика, и имат богат опит в провеждането на клинични проучвания, свързани с чернодробната патология.

Хроничните вирусни В и С хепатити се срещат сред голяма част от населението. Това са заболявания с голяма социална значимост, поради високия риск от последващо развиване на чернодробна цироза и рак на черния дроб. Финансовата тежест за социалната и здравната системи, която произхожда от тези заболявания - за тяхната диагностика и лечение, включително за чернодробна трансплантация, е огромна.

В България около 70 000 души са заразените с хроничен вирусен С хепатит, които за съжаление не знаят своя актуален статус. Жените в детеродна възраст например считат, че са изследвани по време на бременността, но тези изследвания включват само хепатит В. А изследването е съвсем достъпно - всеки може да го направи безплатно в центровете за превенция "Хепактив" или платено във всяка лаборатория (цените са от порядъка до 20 лв.)

Носители на хепатит в България са около 350 000 души, но не всички имат нужда от лечение. Необходимо е да се уточни обаче, че понятието „здрав носител на Австралийски антиген“ е неправилно и непрофесионално. То трябва да се замени с "пациент с хроничен В хепатит", който трябва задължително да отиде на гастроентеролог.

Много от пациентите с хроничен C хепатит, които знаят за своя статус, до скоро се страхуваха от извършването на чернодробни биопсии. С новите правила на НЗОК проблемът се решава - за назначаване на лечение и проследяване на ефекта му вече не е задължително извършването на чернодробна биопсия. Качеството на живот на пациентите с хронични вирусни хепатити е тема, която отдавна вълнува екипа на Хепатологичния център, като това е свързано и с безболезнената диагностика за установяване на болестта и подкрепата на пациента от лекуващия го лекар, участие на психиатър и екип от подготвени специалисти за справяне с проблема. 

Проблемите с хроничните вирусни хепатити предполагат изключително добра кооперативност между лекари и пациенти, като често тази симбиоза е за дълги години. Едно от достойнствата на клиниката по Гастроентерология е лесният достъп на пациенти до лекуващите ги лекари и редовното им проследяване.

Неалкохолна стеатозна болест

Нова насока в съвременната заболеваемост на черния дроб е свързана с Неалкохолната стеатозна болест, включваща Неалкохолния стеатохепатит и Неалкохолната стеатоза. Това е един огромен пул от населението на страната, свързана с нарушен метаболизъм и инсулинова резистентност. За тези хора се провежда серия от неинвазивни изследвания за оценка и диагностика и се започва своевременно лечение. Те имат възможност да участват и в най-съвременните клинични проучвания и да бъдат част от първите, при които се прилага най-новото съвременно лечение.

Специални групи пациенти

Болницата работи и с така наречените специални групи пациенти - това са лица провеждащи субституираща терапия за наркоманна зависимост, които имат хепатити и цирози, както и серопозитивни пациенти, които са с коинфекции, при спазване на правилата за конфиденциалност, утвърдени от европейските практики.

Лечението, диагностиката и проследяването при пациентите се покриват от НЗОК, като това важи и за неинвазивната оценка на състоянието на черния дроб при пациенти, намиращи се в Клиниката по Гастроентерология.

За контакти

Д-р Р. Цонев, дм, Д-р Р. Балабанска, Д-р А. Дечева, Д-р Д. Райков, Д-р Д. Коемджиев

02/403 4917, 02/40349 50, 02/403 4000