Специализирани центрове

Център за диагностика и лечение на сколиоза

Какво е сколиоза?

Сколиозата е изкривяване на гръбначия стълб встрани. Това изкривяване може да е във вид на S (двойна кривина) или като дълго С (единична кривина). По често се засягат момичета. При сколизата гръбначният стълб има и промяна в структурата в ротиране (усукване). Това усукване води до промяна на позицията на ребрата и деформация на гръдния кош.

Видове сколиоза:

В около 15 % от случаите сколиозите биват:

 • Неструктурни (функционални) –  сколиотичната деформация е временна, като тя възниква  при различна дължина на долните крайници, при мускулен спазъм и др. Отстраняването на причината води до корекция на кривината.
 • Структурни – налице е изкривяване на гръбначния стълб, което се дължи на: вродени аномалии на прешлените (напр. клиновидни прешлени, блок - прешлени), церебрална парализа, неврофиброматоза, мускулна дистрофия,полиомиелит, др.

В 85% от случаите сколиозата е идиопатична – причините за нейната поява не са напълно изяснени, въпреки наличието на няколко теории.

Според времето на появата й идиопатичната сколиоза бива:

 • Инфантилна форма – възниква до 3 годишна възраст, по-често при момчета;
 • Ювенилна форма – появява се между 3 и 10 годишна възраст;
 • Адолесцентна форма – възниква след 10 годишна възраст.

Необходими изследвания
При установяване на сколиозата е нужна консултация с ортопед. Назначават се рентгенови снимки на гръбначен стълб – фас и профил. При преценка на специалиста може да бъдат назначени и допълнителни снимки в специални позиции, както и специализирани изследвания – компютърна томография, ядреномагнитен резонанс – ако са необходими.

Кои са най-важните точки на оценка на идиопатичната сколиоза?
 • Големина на сколиотичната кривина.
 • Разположение на кривината – шийно гръден отдел на гръбначия стълб, гръден отдел, гръднолумбален отдел.
 • Подвижността на гръбначния стълб в зоната на кривината.
 • Големина на усукването на прешлените.
 • Нивото на костна зрелост (растежен потенциал).Това е уточнение е необходимо поради факта, че идиопатичната сколиоза се развива и прогресира в периода на костен растеж. Понякога това е причина за допълнителни рентгенови изследвания.
Как откриваме сколиозата?

Промяната във формата на гръбначния стълб се открива от родителите, от личния или училищен лекар при профилактични прегледи.

Гръбначният стълб е дъгообразно изкривен. Кривата най-добре се вижда, когато детето се наведе напред и при това положение се огледа контурът на гърба му.
Едното рамо стои по-високо от другото, талията от едната страна е изгладена. Едната половина на таза е по-високо разположена от другата. При оглед отпред се установява несиметрично разположение на гръдните жлези при момичетата, а при оглед отзад прави впечатление асиметричното разположение на лопатките.

Защо трябва да се потърси специалист ортопед и евентуално да се провежда лечение на заболяването сколиоза?

Консултацията и наблюдението от специалист са необходими за уточняване на вида сколиоза, степента на отклонение,прогресията на заболяването. Понякога сколиотичните отклонения на гръбнака са придружени други аномалии в  развитието, които искат уточняване и съответното лечение. В повечето случаи при лека сколиоза болните нямат съществени оплаквания. Може да се появи лесна умора, нарушена походка, болки в гърба. При тежка, некоригирана сколиоза възникват симптоми от страна на дихателната, сърдечно-съдовата и неврологичната система поради променени разположение на органите в гръдния кош.

Как се лекува сколиозата?

Лечението на идиопатичната сколиоза зависи от големината на кривината, нивото на засягане на гръбначя стълб, костната зрялост. 

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е разкрит Център за диагностициране и лечение на гръбначни деформации (сколиоза), където се прилагат следните типове лечение:

 • Наблюдение – този тип лечение се отнася за пациенти с големина на кривината до 20 градуса. Проследява се за евентулна прогресия с переодични прегледи, рентгенови снимки.
 • Корсетолечение. Корсетите са специализирани устройства,често индивидуално изработени,които имат за цел да спрат прогресията на заболяване. Те не коригират сколиотичната кривина. Успеха на лечение с корсет е свързан с продължителността на носене на устройството – 16-23 часа на денонощие.
 • Оперативно лечение – показанията за оперативно лечение са тежки над 45 градуса сколиотични кривини, бързо прогресиращи, при пациенти с незавършен растеж, както и „неприемливи“ за пациента деформации.
 • Рехабилитационен лагер за деца със сколиоза, където се прилага известният в цял свят Шрот метод. Специализираните кинезитерапевтични процедури са подходящи за деца над 10-годишна възраст с установена сколиоза до 40 градуса. Методът има доказан ефект за подобряване на възможностите и капацитета на тялото на деца и подрастващи с изкривявания на гръбначния стълб. 

В зависимост от големината на кривината, нейното разположение и еластичност могат да се използват различни оперативни техники за предна, задна или смесена корекция и стабилизация. Корекцията се извършва до нива на приемлива технически и физиологично големина на кривината. След това се стабилизира с различни метални инструментации. Най-важният момент е осигуряването на костното срастване на прешлените в засегнатите зони, като това се постига с костни присадъци. 

В съвременната хирургия този вид оперативно лечение се провежда от специализирани екипи, в които се включва и неврофизиолог за проследяване на функцията на гръбначния мозък по време на оперативната интервенция.

В следоперативния период в голямата част от случаите не е необходимо носенето на корсет. Провежда се поетапна рехабилитация с помощта на кинезитерапевти, като след костното срастване – не по-рано от 3 месеца – могат да се позволят и по-активни натоварвания.