Специализирани центрове

Център по тромбози и хемостаза

Центърът по тромбози и хемостаза работи съвместно с Клиничната лаборатория на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда за изследване на  тромбофилии (образуване на тромби като причина за дълбока венозна тромбоза, белодробен емболизъм, исхемичен мозъчен инсулт при млади хора, рецидивиращи спонтанни аборти и стерилитет). Въведено е изследване на анти-Ха активност за проследяване ефективната доза на нискомолекулните хепарини и невитамин К оралните антикоагуланти и на тест за изследване ефективността и риска от кървене при терапия с dabigatran. Оптимизиран е и индивидуалният подход на антикоагулантната и/или антиагрегатна терапия.