Специализирани центрове

Център по Ендоурология

Една от най-бързо развиващите се дейности в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е Ендоурологията, включваща най-новите методи за ендоскопска и лапароскопска хирургия.


В световен мащаб това е една от дисциплините в хирургията, която получава най-голямо развитие през последните години, като включва използване на много нови технологии и методи. Ендоурологията представлява обособен отделен дял на Урологията, който се занимава със затворените манипулации в пикочо-отделителната система. Напоследък като подраздели на този дял се причисляват и всички други минимално инвазивни хирургични процедури в урологията, включително лапароскопската и роботизираната хирургия.


Екипът на Урологично отделение в Болница Токуда се обучава на най-новите техники в ендоурологията и продължава да развива познанията си в тази област. 


Ендоскопска Урология
За разлика от отворената хирургия, ендоскопската използва специални инструменти с миниатюрни камери, чрез които се прониква в уринарния тракт през уретралния отвор (уретрата). Оттам може да се достигне до почти всички органи в пикочо-отделителната система. По този начин се извършват ендоскопските хирургични интервенции при камъни в бъбреците, уретерите и пикочния мехур, манипулации при доброкачествено увеличение на простатната жлеза – трансуретрална резекция и трансуретрални процедури с използване на лазер, диагностика и мониториране на уринарните пътища, тумори на уротелиума и др.


Операциите, извършени по този начин са безкръвни и не се използват външни разрези. Възстановяването е изключително бързо.


При необходимост се използват различни видове лазерна енергия за разрушаване на камъни или изпаряване на доброкачествено разрастналата се простатна тъкан. Понякога се налага временно поставяне на стентове при уретерални стриктури, след отстраняване на камъни и др. 


Лапароскопска Урология
Лапароскопските интервенции използват минимално инвазивни хирургични техники, които ограничават многократно кръвозагубата и водят до много по-бързо възстановяване при показани пациенти спрямо отворените операции. Лапароскопската урологична хирургия се осъществява с помощта на малки дупчици в областта на корема или хълбока. Обикновено са нужни от три до пет малки отвора, през които се въвеждат помощни инструменти, наречени трокари. Те служат като иглен портал, през който се вкарват останалите необходими фини лапараскопски инструменти за извършване на процедурата. За да се извадят туморни тъкани, по възможност те се фрагментират до по-малки размери, за да преминат през дупчиците, направени от трокара. При необходимост (при отстраняване на бъбрек например) една от дупчиците се разширява, за да стане възможно преминаването.


За отстраняване на камъни се използват перкутанни техники – въвеждане на инструменти чрез малки разрези през кожата.


В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда рутинно се извършват лапароскопска прастатектомия (отстраняване на простатата) при рак на простатата, лапароскопска нефректомия (отстраняване на бъбрека) или нефроуретеректомия (отстраняване на бъбрека и уретера) при рак на бъбрека. При големи камъни в бъбреците се прилага т.нар. перкутанна нефростолитотомия (наричана още нефролитолапаксия), при която камъкът се разбива и изважда нефроскопично през малък разрез в кожата непосредствено до бъбрека. 


Ендоурология при бъбречнокаменна болест 
Ендоскопско отстраняване камъни в уретерите с холмиум лазер


С помощта на уретероскоп се прониква през пикочния канал (уретрата) до пикочния мехур и оттам до пикочопроводите (уретерите), където е попаднал камък, слезнал от бъбреците. Заедно с уретероскопа се вкарва и източник на лазерна енергия (холмиум лазер), чрез която камъкът се разтрошава до по-малки размери и прах. За изваждане на фрагментите се използват допълнителни приспособления като ендоскопски щипки, кошница и др., а микроскопичните песъчинки напускат тялото по естествен път с урината. При необходимост се поставя временен стент в уретера, който разширява пикочопроводите, тъй като понякога тесните уретерални канали се подуват вследствие на процедурата. Стентът се отстранява до няколко дни. 


Лапарскопско отстраняване на големи камъни в бъбреците (над 2.5 см)


Когато камъните са много големи или съставът и местонахождението им не позволява да бъдат отстранени чрез уретероскопия или разбити с екстракорпорална литотрипсия, се прилага т.нар. перкутанна нефростолитотомия (или нефролитолапаксия). Тя представлява минимално инвазивна хирургична интервенция, чрез която камъкът се разбива и изсмуква през малък отвор през  кожата с помощта на специален уред, подобен на тръбичка – нефроскоп.


За целта се прави малък разрез непосредствено до бъбрека, през който се въвежда нефроскопа. Чрез него се осъществява директна видимост и възможност за преминаване на фини инструменти за разбиване на камъка – с помощта на ултразвукова, електрохидравлична или лазерна енергия. През нефроскопа фрагментите се изсмукват непосредствено след разбиването. Налага се временно поставяне на друг вид тръбичка – нефростома, която способства дренирането на урина от бъбрека през следващите няколко дни, след което се отстранява. 


Ендоурология при доброкачествено увеличена простата 
Ендоскопска резекция и инцизия на простатата 


Процедурата трансуретрална резекция на простатата (ТУРП) все още е златният стандарт при хирургично лечение на доброкачествено увеличена простата. Включва отстраняване на простатната тъкан до капсулата на простатата с инструмент, който преминава през уретралния отвор. Чрез  високочестотен ток се отстраняват излишните части от простатната тъкан и едновременно с това се коагулират кръвоносните съдове в тази област. Простатната тъкан се изважда с помощта на цистоскоп, с който визуално се води и проследява процеса. Необходимо е пациентите да останат с катетър 2 дни след процедурата. Повечето пациенти (около 90%) имат силно подобрение на симптомите и уринирането след процедурата.


Трансуретралната инцизия на простатата (ТУИП) е подобна на резекцията процедура. При нея обаче се използва електрически нож, който прави малки разрези в простатната тъкан, като по този начин освобождава напрежението върху уретрата и води до подобряване на оплакванията и по-добро уриниране. Методът се използва сравнително по-рядко и при по-малки простати. 


Изпаряване на простатната тъкан с електрически инструмент 


Трансуретралната електровапоризация се осъществява по подобен начин като трансуретралната резекция, но вместо ток, се използва електрическо въртящо топче, което нагрява до висока температура простатната тъкан и я изпарява. По време на процеса, малките кръвоносни съдове на простатата се затварят и кръвозагубата е минимизирана. Пациентът има нужда от катетър за 1 ден и съответно болничният престой е намален. 


Стопяване/изпаряване на простатната тъкан с лазер 


Трансуретрална лазерна аблация или енуклеация са методи, които получават сериозно развитие и са предпочитани от специалистите, заради минималната инвазивност и бързото възстановяване след процедурата. Излишната простатна тъкан се отстранява по два начина – чрез аблация (стопяване/изпаряване) или чрез енуклеация (изрязване и отстраняване). Използват се различни видове лазери, като принципът при всички е един и същ – концентриране на светлинна енергия, за да се генерира мощна прецизна топлина.


В Болница Токуда за трансуретрална лазерна аблация и енуклеация се използва диоден (холмиум) лазер с дължина на вълната 980 nm (HoLAP и HoLEP). Мощната лазерна енергия е много прецизно насочена, което позволява стопяване/изпаряване на излишната простатна тъкан и запазване на околните тъкани – много важно условие за следоперативното поддържане на сексуалната функция.  


При лазерна енуклеация тъканта се изрязва и отстранява. За целта се използва още един инструмент, наречен морселатор, който нарязва допълнително на дребно вече изрязаната тъкан, за да се изсмуче след това през уретрата. При енуклеацията няма ограничение в големината на простатата за разлика от аблацията, която се използва до определена големина (обикновено до 60-70 куб. см).


При лазерната операция пациентът има нужда от катетър 1 ден, колкото е и необходимият болничен престой. Няма почти никаква кръвозагуба, тъй като мощната топлина коагулира околните кръвоносни съдове. Резултатите са сравними с тези при класическа Трансуретрална резекция. 


Поставяне на стент в уретрата


Т.нар. простатни стентове са постоянни стентове, които се поставят в уретрата ендоскопски и се саморазширяват, за да поддържат отвора и достатъчно широк и да преминава урината безпроблемно. Проучвания показват, че резулататите в някои случаи са сравними с тези при Трансуретрална резекция. Предимствата включват кратко оперативно време, почти никаква кръвозагуба и без необходимост от поставяне на катетър след операцията. Ефективността им все пак е ограничена от големината на простатата. 


Ендоурология при рак на простатата 
Лапароскопска простатектомия


Екипът на отделението по Урология в Болница Токуда рутинно извършва лапароскопска простатектомия (отстраняване на простатата) при рак на простатата. Тази операция е много сложна по своята същност, но в сравнение с отворения и вариант, спестява значително болничния престой и възстановяването. При лапароскопската радикална простатектомия пациентът се изписва средно след 2-3 дни спрямо 10-12 дни при отворена операция и около 3 месеца възстановителен период.


Целта на операцията е да се отстранят всички ракови клетки и затова тя е приложима в случаите, когато ракът няма разсейки и е навреме и точно локализиран. Премахват се цялата простатна жлеза, семенните мехурчета и понякога регионалните лимфни възли.


През 4 или 5 малки дупчици в долната част на корема се въвеждат помощни интрументи – трокари, през които се прекарва камера и останалите фини лапароскопски инструменти. Простатната жлеза се изрязва, раздробява на малки части и се изсмуква през един от отворите. При необходимост отоворът се разширява допълнително. По същия начин се изваждат и семенните мехурчета и ако се налага, някои от околните тъкани. При операцията се прекъсва връзката между уретрата и пикочния мехур, затова след отстраняването на простатната жлеза, края на уретрата се зашива към пикочния мехур.


При положение, че ракът е локализиран навреме и е само в простатата, операцията дава възможност за пълно излекуване.


В някои случаи с нуждата от отстраняване на допълнителна тъкан около простатата, се премахват и някои от нервите, отговарящи за ерекцията.


Има риск от загуба на потентност, а при разпространение на рака извън границите на простатата, съществува опасност от невъзможност за пълно отстраняване на простатата и съответно рака. Тези рискове са по-големи с напредване на болестта.


След успешна операция е по-лесно да се следи развитието на евентуални рецидиви, тъй като стойностите на простатно-специфичния антиген (PSA) би трябвало да са много ниски. Повишаването им е почти сигурен сигнал за рецидиви или метастази.


Навременното локализиране на рака има голямо значение за успешното лечение. Радикалната простатектомия не е ефективна в напреднал стадий и при наличието на разсейки. За облекчаване на симптомите в тези случаи се прилагат методите за хирургия при доброкачествено увеличена простата. 


С най-съвременния лазер в урологичната хирургия бе оборудвано отделението по Урология на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Това е Holmium Pulse 120H, модел 2017 година.


Този апарат има безспорни предимства при минимално травматичното и безкръвно лечение на заболявания като хиперплазия на простата, камъни в уретерите и камъни в бъбреците.


По време на уретероскопия с лазера могат прецизно да бъдат разпрашени камъни по хода на пикочопроводите и така да се избегнат усложненията. При камъни в бъбреците апаратът позволява едновременното провеждане на лазерна литотрипсия и аспирация на парченцата от раздробения конкремент, уточнява д-р Давидов.


С новия лазер и инсталирането на роботът Да Винчи отделението по Урология се утвърждава като водещ Ендоурологичен център в България с богат опит в извършването на модерни, минимално травматични и щадящи оперативни интервенции.