Основната цел на ПР специалистите на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е създаването, поддържането и максималното улесняване на двустранната комуникация, разбирателство и сътрудничество между лечебното заведение и обществеността. Нашата публика са не само пациентите, но и всички онези хора, които се отнасят отговорно към своето здраве и се интересуват от съвременните достижения на медицинската наука и практика.  

Ние работим в следните насоки:

  • Повишаване на здравната култура и промоция на здравето - провеждаме училища за пациенти и родители, дни на отворените врати, кампании за профилактика и ранна диагностика с безплатни  прегледи и др.
  • Представяне на съвременните методи на лечение и диагностика, които вече са достъпни и за пациентите в България и региона 
  • Организация и провеждане на специализирани събития - семинари, конференции, симпозиуми, пресконференции и др.
  • Корпоративни комуникации - информираме Ви за развитието на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и целия медицински комплекс
  • Текущо отразяване на дейността на болницата - подпомагаме журналистите при отразяване на теми, свързани със специалистите и прилаганите методи на диагностика и лечение в Токуда.

За контакти и повече информация:

Живко Жеков

Маркетинг и връзки с обществеността

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

zhivko.zhekov@acibademcityclinic.bg

 

Христина Боянова

Маркетинг и връзки с обществеността

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

hristina.boyanova@acibademcityclinic.bg