Визитата се осъществи по покана на д-р Антонина Корчева по време на практическо обучение по стерилизация - част от 7-мия национален семинар по нозокомиални инфекции

Проф. Перчин, вицепрезидент на Световната федерация за болнични стерилизационни науки (WFHSS) бе част от международен екип, който посети Централна стерилизация в Болница Токуда по време на практическо обучение от програмата на 7-мия национален семинар на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции - БулНозо. Във визитата се включи и Вим Рендерс, почетен президент на WFHSS. Тe изказаха своето задоволство от организацията на стерилизационното звено, като дадоха висока оценка за работата, технологичната обезпеченост и професионализма на екипа.

Началникът на Отделението по Болнична хигиена и епидемиология, и Централна стерилизация в Болница Токуда д-р Антонина Корчева участва в националния семинар с три лекции и бе водещ на практическото обучение в Болница Токуда. По нейна покана международният екип, участвал на форума, разгледа секторите по стерилизация в операционните блокове на най-голямата частна болница.

Организацията на стеризлизационните процеси в Болница Токуда отговаря навсички европейски и световни стандарти. Прецизно организираните етапи в почистването на инструментите, медицинските изделия и оборудване в затворена система са част от задължителните условия, при които се осъществяват хирургични и интервенционални процедури в болницата. Осигуряването на максимална стерилност, която гарантира предотвратяване на болнични инфекции е част от критериите за качество и безопасност при обслужване на пациентите.

7-мият национален семинар БулНозо Академия се проведе в София на 20 и 21 юни, като включи две основни сесии - Превенция на нозокомиалните инфекции и Стерилизация. Обученията завършиха с практическия курс в Болница Токуда, който включи важни основни процеси в стерилизационната дейност – опаковане, зареждане на стерилизатори, приложение на индикатори за контрол, почистване на стерилизатори, организация на стерилните зони.

Началникът на Централна стерилизация и Болнична хигиена и епидемиология д-р Антонина Корчева е член на изпълнителния комитет на секция Дезинфекция и стерилизация към БулНозо.