В новооткрития сектор по Имунология и молекулярна биология към Клинична лаборатория в Токуда Болница София, съвместно с кабинета по Алергология, утвърденият полуколичествен кожен метод за алергологична диагностика е обогатен с изследване на серумни специфични ИгЕ антитела към битови, поленови, животински и хранителни алергени.

Този вид диагностика е подходящ за малки деца, бременни жени, пациенти на лечение с антихистминови препарати, при които е противопоказано извършване на кожно-алергични проби. По този метод чрез изследване на кръвната концентрация не специфични ИгЕ антитела се установяват състояния при съмнения за чувствителност към неясни алергени. Прилага се и при разминаване на резултатите от кожните проби и историята на пациента.

Новият сектор разполага с 16 панела на водеща в областта на алергологичните изследвания немска фирма . Всеки панел съдържа от 20 до 27 алергена. Три от панелите са скринингови и с  тях се извършва детайлно изследване на чувствителност към различни алергени. Други три панела позволяват молекулярна диагностика на брезови, тревни, млечни алергени, и алергени от оса и пчела. Резултатите от изследванията по този метод се получават за всеки алерген поотделно в количествено и качествено отношение. Особено важен е молекулярният подход при прогноза за хранителни алергии при възрастни и алергии към мляко при деца. Той позволява изготвяне на индивидуални хранителни режими и диети, и следене на състоянието в развитие.

Полуколичественият серологичен метод се извършва с кръв от вената или пръста.  Обичайният срок за получаване на резултатите е след 2 дни, но при необходимост резултатът може да се получи експресно след 3 часа. Обикновено изследването се извършва след консултация по назначение на специалист-алерголог.


За повече информация:
Кабинет по алергология:
тел: 02/403 4160; 02/403 4917
доц. д-р Георги Христов
 
Клинична лаборатория - Сектор „Имунология и молекулярна биология”
тел: 02/403 41 96
е-mail: labo@tokudabolnica.bg
GSM: 0885 09 09 27
Доц.д-р Мария Николова

Свързани отделения