Уникална операция на недостъпен тумор на черепа направиха лицево-челюстните хирурзи в МБАЛ „Токуда Болница София”

Туморът под основата на черепа на 35-годишната пациентка бе отстранен с компютърна навигация, използвана за първи път у нас

Уникална операция направиха лицево-челюстните хирурзи на Токуда. Те отстраниха злокачествен тумор на 35-годишна пациентка от Варна с помощта на компютърна навигация. Образуванието с диаметър 3 см бе разположено на хирургически недостъпно място под основата на черепа, което наложи използването на авангардния подход за премахването му. Подобна интервенция се прави за първи път у нас. До този момент такива операции са правени само в големите центрове в Германия и Франция.

„Използването на компютърна навигация направи възможно оперирането и лечението на пациентката”, съобщава д-р Радослав Славчев – началник на отделението по Лицево-челюстна хирургия. Изключително нестандартният достъп бе направен през окосмената част на главата, за да се избегне засягането на лицевите нерви и големите съдове.

 „Навигацията даде възможност за точна локализация на инструментите, така че да се предпазят жизнено-важните центрове, тъй като се работи без пряка видимост и на голяма дълбочина в непосредствена близост до гръбначните прешлени и магистралните съдове”, казва още д-р Славчев.

Безспорно предимство при използването на компютърна навигация е изобщо възможността пациента да бъде лекуван, а на второ място – високата прецизност и точност на хирургията до милиметър.

Преди интервенцията се прави компютърна томография за изготвяне на триизмерна проекция на мястото на тумора. Поставят се фиксирани маркери и това дава възможност за изграждане на хирургичен план. Триизмерната компютърна проекция се въвежда в апарата за компютърна навигация. Това позволява по време на операцията да се ръководи с максимална точност движението на хирургичните инструменти във всички равнини. Позиционирането на инструментите в този случай наподобява системите за спътникова навигация.

Свързани отделения