Безплатни консултации за алергични кожни реакции от козметика ще се провеждат в японската болница  

От 18 до 22 ноември тази година ще се проведе традиционната пета национална кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания. Тази година темата на прегледите ще бъде козметичната безопасност - реакциите на кожата към различни видове козметика. Кампанията под патронажа на Българското дерматологично дръжество включва безплатни прегледи в 7 големи болници, една от които е Токуда Болница София. Желаещите да се възползват от инициативата, могат да го направят като се запишат на тел.: 02/403 4933.

Кампанията е част от паневропейска инициатива с участието на 30 европейски страни в рамките на “Healthy skin @t work” кампанията на ЕPOS (European Initiative for the Prevention of Occupational Skin Diseases - http://www.epos2010.eu/. В България тя се организира от Секцията по дерматоалергология към Българското дерматологично дружество (БДД). Освен безплатните консултации, целта на кампанията е да се популяризира проблема за алергичните кожни реакции към козметика сред обществото и в медийното пространство, посредством дискусии за диагностичните възможнсоти, лечение и профилактика от алергодерматозите. 

Инициативата засяга безопасността на козметичните средства, която напоследък се разглежда детайлно от Европейската комисия. На 11.07.2013 г. влязоха в сила новите регулаторни актове, касаещи безопасността на козметичните средства в Европейския съюз. Регламентирани са всички елементи - производство, етикетиране, разпространение, проследяване на евентуални нежелани събития и реакции при употребата на козметика. Въвежда се терминът “козметовижиланс'', който определя всички механизми, позволяващи наблюдение на пост-маркетингови нежелани събития. Той включва:

• Отчитане и мониторинг на проявили се нежелани реакции от козметика
• Запис, оценка и анализ на нежеланите реакции, с цел да се предотврати тяхната поява в бъдеще
• Провеждане на всякакви допълнителни проучвания, свързани с безопасността на на козметичните продукти
• Установяване и предприемане на корективни мерки, ако е необходимо

Алергичните заболявания имат сериозно обществено и икономическо значение. Очаква се към 2015 г. всеки втори човек на планетата да страда от алергична болест. Кожата, осъществявайки непосредствения контакт на организма със заобикалящата ни среда е един от органите, които най-често са засегнати от алергични заболявания. Кожната алергия се среща при над 30% от активното население в развитите и развиващите се страни и е сред най-честите причини за временна неработоспособност. Близо 10 % от всички хора са страдали от екзема на ръцете - най-честото кожно алергично заболяване. Впечатляващи са данните за годишните загуби на индустрията поради кожни професионални заболявания – САЩ – 11 милиарда долара (данни за 2010 г.), Европейски съюз – 5 милиарда евро (за 2011 г.)

Подробна информация може да намерите в сайтовете на Българско Дерматологично дружество, Proderma club, derma.bg.

Свързани отделения