Годишните награди на Токуда Болница София и ДКЦ Токуда бяха връчени за 4-ти пореден път на тържество, с което екипът на най-модерната болница в България отбеляза 4 години от откриването на японската болница и посрещането на Коледните празници.

Изпълнителните директори на МБАЛ "Токуда Болница София" д-р Росен Панов и на ДКЦ "Токуда" д-р Георги Симеонов и главната медицинска сестра Силвия Ганчева  връчиха 13 отличия на представители на екипите си в следните направления:

Лекар на 2010 година - Д-р  Радка Масларска - началник отделение Неонатология

Отделение на 2010 година - Хематология и онкология

Старша сестра на 2010 година - ст.м.с. Мария Борисова - Кардиохирургия

Фармацевт на 2010 година - маг.фарм. Мариана Парушева - Болнична аптека

Медицинска сестра на 2010 година - м.с. Силвия Мичева - Вътрешно отделение

Акушерка на 2010 година - ак. Даниела Димитрова - Акушерство и гинекология

Лаборант на 2010 година - клин.лаб. Венцислав Венев - Клинична лаборатория

Рехабилитатор на 2010 година - рех. Яна Раковска - Физикална терапия и рехабилитация

Санитар на 2010 година - Цветанка Бакова - Кардиология

Администратор на 2010 година - Боряна Маринкова - Корпоративни комуникации

Партньор на 2010 година - Токуда Хоспис

Служител на ДКЦ "Токуда" на 2010 година - Ангелина Дулева

Обща снимка на всички отличени с ръководството на МБАЛ и ДКЦ "Токуда"