И тази година Токуда Болница София се включва в инициативите във връзка с Глобалнaта кампания на Световната здравна организация: „СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си”

Токуда Болница София традиционно отбелязва Световния ден на хигиената на ръцете, провеждан на 5 май с промоционални материали и обучения в отделенията на болницата. Акцентът е върху изключителното значение на хигиената на ръцете за осигуряване на качествени медицински грижи. Кампанията още веднъж насочва вниманието на медицинската общност, пациентите и обществото, върху значимостта на хигиенната дезинфекция на ръцете.