Златният печат на JCI означава изпълнение на всички международно признати стандарти за безопасна и ефективна грижа за пациента

Токуда Болница София бе удостоена с международна акредитация от най-високо ниво, след като защити 16 различни стандарта с 1300 измерими показателя за безопасност и висококачествена грижа за пациентите си.  На 14 май 2016 г. международната акредитационна система Joint Commission International предостави своя златен печат на Токуда за продължително изпълнение на всички международно-признати стандарти. Сертификатът е символ за качество и е резултат от посветеността на болницата към предоставяне на безопасна и ефективна грижа за болните. Токуда Болница София е най-голямата болница в България и региона, която получава  JCI акредитация.

„Радостни и горди сме от получаването на това отличие от най-престижната институция, която следи за повишаване на качеството на здравните услуги на международно ниво. Благодаря за посветеността на екипите на Токуда Болница София, които съдействаха максимално за постигането на тази цел. Ние работихме усърдно за създаването и изпълнението на множество политики и стратегии, чрез които да повишаваме непрекъснато нивото на болничните грижи и за да можем да гарантираме със сигурност, че нашите пациенти се лекуват по най-безопасния и отговорен начин. Тази акредитация има потенциал да въздейства не само вътрешно в нашата болница, а и върху голяма част от обществото ни.”, сподели д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на Токуда Болница София.

„JCI акредитацията осигурява процесите, които допринасят за подобрения в много области -  от повишаване нивото на обучение на персонала до демонстриране на водещи практики в болницата. Признаваме и уважаваме Токуда Болница София за нейните усилия да повишава качеството и да постига върхове в името на безопасността на своите пациенти.” – каза д-р Пол Чанг, вице-президент „Акредитация, стандарти и измервания” на Joint Commission International.

Строга фокусирана проверка от екип на международната организация бе извършена на територията на болницата през месец май 2016 г. Това бе втората и окончателна експертиза, с която Токуда Болница затвърди крайното решение на акредитиращата институция – болницата работи на най-високо ниво и предоставя висококачествени безопасни грижи за своите пациенти като следи за тяхното постоянно подобряване. По време на две отделни тежки проверки експертите обследваха и оценяваха изпълнението на стадартите в множество области, включително Международните цели за безопасност на пациентите, оценка на риска за пациентите и грижа за тях, анестезия и хирургични грижи, управление на медикаментите, обучение на пациентите и техните семейства, превенция и контрол на инфекциите, подобряване на качеството, мениджмънт и лидерство, управление на сградата, квалификация и обучение на персонала, управление на информацията.

Болничните стандарти на Joint Commission International са създадени чрез консултации с международни експерти в сферата на здравеопазването и допитвания до пациенти, и са подкрепени от научни данни.

JCI е основана през 1997 г. като подразделение на Joint Commission Resources, Inc., организация с идеална цел, част от The Joint Commission (Съвместната комисия) – най-голямата акредитираща институция в САЩ. JCI акредитира и консултира болници, здравни организации и министерства в над 100 страни по света.

Токуда Болница София е най-голямата частна болница в България и региона, която получава JCI акредитация. В болницата работят близо 1,200 служители, през последните 3 години да се лекуват в нейните 37 клиники и отделения са избрали средно по 36,000 пациента годишно, а през диагностичните кабинети всяка година са преминали по 360,000 болни. Извършените операции годишно са близо 13,000, родени са по 900 бебета.