6 години Токуда Болница София

1 милион и 115 хиляди пациенти се лекуваха в японската болница от откриването й на този ден през 2006 до сега

Над 1 милион и 100 хиляди души са се лекували в МБАЛ „Токуда Болница София” от откриването на японската болница на този ден през 2006 година до сега, сочи статистиката на лечебното заведение. Подобни данни са безпрецедентни за частна болница в България, но за този кратък период Токуда се наложи като избор на пациентите благодарение на уникалния си бизнес модел. Това е първата и единствена по рода си японска инвестиция в целия ни географски регион, която още с появата си заяви амбиция да промени здравеопазването в България, като го фокусира към проблемите и индивидуалността на пациентите, съвременните технологии и мултидисциплинарния подход при диагностиката и лечението на заболяванията. Това беше и първото лечебно заведение у нас, което публично декларира, че няма да толерира нерегламентираните плащания и нехуманното отношение към страдащите.

Нататък данните сочат – над 850 000 прегледи, 68 800 операции, 4600 родени деца, над 10 000 преминали медицински туристи и чужди граждани. През 2012 болницата отчита и 15% ръст на броя на потърсилите медицинска помощ спрямо 2011 година.

Независимо от тежките икономически условия в страната моделът на Токуда Болница е да разширява своята медицинска дейност в непокрити в България сегменти. Само преди месец японската болница откри Център за лечение на анорексия и булимия, в който за първи път у нас в едно лечебно заведение в името на пациентите и тяхното излекуване ще работят заедно психиатри, психолози, гастроентеролози, ендокринолози и др. Едновременно с него беше представен и съвременния като организационен модел Многопрофилен детски център в Токуда, където по японски образец, специалисти от над 18 тесни детски специалности, както и общопрактиващ педиатър ще оказват необходимата и комплексна помощ на най-малките пациенти в комфортна среда, създадена от деца за деца.

Другата съществена инвестиция през 2012 беше откриването на австрийския Виена Ин витро център на територията на Токуда, част от австрийска верига клиники по репродуктивно здраве.

Токуда стартира проект за независимо проучване и мониторинг на пациентската удовлетвореност заедно с Българската асоциация за закрила на пациентите, която откри свой офис в рамките на лечебното заведение. По този начин японската болница първа у нас започна да прави вътрешен одит на качеството на облсулжване и информираност на пациентите.  

За постигане на международно припознаване на качеството на процесите и услугите в японската болница беше дадено начало и на първата у нас процедура за акредитация на болница в глобален план. Това е водещият стандарт в акредитирането на болници по света - Joint Commission International. Печатът за качество JCI означава, че акредитираното лечебно заведение не само отговаря на международните критерии за качество, но също така е изградило процеси, за да го поддържа в името на безопасността на пациентите.

И какво предстои:

От началото на следващата година Токуда Болница започва да изпълнява своята стратегия 2015, спрямо която да бъде закупено най-модерно оборудване. Още в началото на 2013 две уникални за страната мишини на Дженеръл Електрик (GE) ще бъдат внедрени и монтирани непознатия до сега у нас 3 Тесла Ядрено-магнитен резонанс и нова ангиографска лаборатория.

Tокуда Болница София празнува шестия си рожден ден със стратегия за модернизиране на апаратурата

В клиника по Образна диагностика предстои да бъде монтиран уникален за страната апарат за магнитно резонансни изследвания. Това е иновативният Дискавъри 750 със сила на полето 3 Tесла, произведен от Дженеръл Електрик (GE), с какъвто до момента не разполага нито едно лечебно заведение у нас. Новият магнитен резонанс ще позволява извършването на много широка гама от изследвания на цялото тяло с безкомпромисно качество на получените образи. С него Токуда Болница София ще стане и първото лечебно заведение у нас с два паралелно работещи магнитно-резонансни апарата. Това ще позволи разширяване на спектъра на провежданите изследвания и обезпечаване на нарастващия брой пациенти, нуждаещи се от това високоспециализирано и ненатоварващо с рентгеново облъчване изследване.

Магнитно-резонансният апарат е последно поколение, комплектован с редица софтуерни продукти, позволяващи въвеждането на иновативни протоколи за анатомично и функционално изследване на всички области от човешкото тяло.

Токуда ще бъде и първата болница, в която магнитният резонанс няма да предизвиква познатото усещане за клаустрофобия, благодарение на създадения от GE ориентиран към пациента дизайн. Новият апарат е много по-комфортен и по-широк, дава възможност за заснемане на пациента в посока от краката към главата и има маса, интелигентна на допир, така че да се управлява само с едно докосване.

Към момента Токуда е единствената болница в България, която има специална програма за поддържка и обновяване на медицинското оборудване, включително скъпоструващата апаратура за образна диагностика. Постоянният контрол на техническата безопасност и лъчевото натоварване позволява на болницата да отговаря    на  българските и международни стандарти за качество.

Следващата голяма стъпка в рамките на проекта ще бъде въвеждането в експлоатация на нов ангиографски апарат, производство на GE, чрез който още по-успешно да се извършват животоспасяващите интервенции при спешни сърдечни и съдови състояние като инфаркт, аневризми и малформации.

Успешният старт на първите 6 години от дейността на болницата е гаранция и обещание за развитието й вбъдеще. Младият и амбициозен лекарски екип успя да оправдае надеждите за иновативност в българското здравеопазване и в следващия период ще съсредоточи усилията си към въвеждане на нови техники и методи за изследване и лечение във всички сфери на медицината.