Токуда Болница се включва в инициативата по отбелязването на Световния ден за миене на ръцете (Global Handwashing Day), който се провежда за седма поредна година на 15 октомври.

По случай празника началникът на Болнична хигиена в японската болницад-р Антонина Корчева ще покаже техниките за измиване на ръце на децата в Клиниката по Педиатрия. Тя ще ги запознае с правилата за хигиена и ще им разкаже за микробите и болестите, които могат да се предадат чрез мръсните ръце. Децата и родителите им ще получат и информационни брошурки за миенето и хигиената на ръце. Информационни материали ще бъдат разпространени и във всички останали отделения в болницата.

Световният ден за миене на ръцете е инициатива на Глобалното публично-частно партньорство за миене на ръце със сапун (The Global Public-Private Partnership for Handwashing with Soap (PPPHW), което промотира хигиената на ръцете като предпазно средство срещу инфекции и основен стълб на развитие в обществата. В кампанията и инициативите се включват много световни неправителствени организации, правителства и частен сектор.

За повече информация: http://globalhandwashing.org/