Токуда Болница София организира практически курс по "Електрофизиология и структурни сърдечни заболявания" на 22.03.2012 

В практическия курс ще се включат изтъкнати специалисти от Университетска болница „Папуърт”, Кеймбридж, Великобритания и Токуда.

МБАЛ „Токуда Болница София” и Университетска болница „Папуърт”, Кеймбридж, Великобритания, Ви канят да участвате в практически курс по интервенционална електрофизиология, кардиология и кардиохирургия. Курсът се организира със съдействието на Дружеството на кардиолозите в България и Българското дружество по ендоваскуларна терапия.

Практическият курс ще се проведе на 22 март 2012 г. в Аулата на японската болницата, ет.9. Форумът има научно-практическа стойност за клиницисти, инвазивни кардиолози и електрофизиолози. Ще бъде осигурено излъчване на живо от ангиографската лаборатория към Аула, благодарение на която ще се проведе дискусия в реално време между операторите и участниците в курса.

Участниците и лектори на събитието са:

Проф. Ленърд Шапиро, дм – инвазивен кардиолог, Университетска болница „Папуърт”, Кеймбридж

Проф. Саймън Финн, дм – инвазивен електрофизиолог, Университетска болница „Папуърт”, Кеймбридж

Доц. д-р Иво Петров, дм – Началник Клиника по Кардиология и ангиология, МБАЛ „Токуда Болница София”.

Д-р Васил Трайков, дм – Завеждащ Сектор по Електрофизиология към Клиника по Кардиология и Ангиология, МБАЛ „Токуда Болница София”,

Д-р Димитър Николов, дм – Началник Отделение „Кардиохирургия”,

Участниците в практическия курс „Електрофизиология и структурни сърдечни заболявания” ще получат Сертификат за участие от Университетска болница „Папуърт”, Кеймбридж, както и Сертификат за продължаващо медицинско обучение от БЛС.

Програмата можете да разгледате тук