МБАЛ "Токуда Болница София" получи втора награда на Годишните награди за безопасност и здраве при работа - ежегоден конкурс за работодатели с най-добри практики при опазване на безопасни условия на труд. Конкурсът се организира за шеста поредна година от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" със съдействието на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и има за цел да стимулира обмен на добри практики и повишаване нивото на безопасност при работа между работадателите в страната. На официалната церемония присъстваха множество български и международни представители на ресорни звена и организации в сферата на опазване на безопасността при работа.