Практически обучения по неврорехабилитация ще се проведат в Токуда Болница София на 16 и 17 май. "Интеграция на невродинамиката в концепцията ПНУ" (проприоцептивно невромускулно улеснение) е първия по рода си практически семинар в Югоизточна Европа, на който ще бъдат обучени в специалните техники физиотерапевти от България.

Методите на ПНУ или PNF (Proprioceptive Neuromuscular Faciliation) се използват успешно за рехабилитация при невромускулни заболявания, след мозъчни инсулти, но също и при травми и ортопедични заболявания. 

Семинарната част ще бъде с вход свободен след регистрация на admin@pnf.bg Лекциите ще се състоят на 16 май от 10 до 12 часа в Рапортна зала на Токуда Болница на 9 ет. Практическата част ще се реализира в салона на отделение по Физикална и рехабилитационна медицина.

Организатор на семинара е Стоян Стоев, рехабилитатор в Токуда Хоспис, председател на българската PNF асоциация и единствен сертифиран PNF рехабилитатор в България. За лекциите и практиката специално пристига Зденка Сефман от Словения, известен лектор и високо ниво сертифициран PNF рехабилитатор.

Програма за събитието можете да разгледате тук: 

Програма

16-ти май

8.30-9.30 Представяне на анатомията на невралните структури и възможостите за тяхното манипулиране

9.30-10.30 ULNT (Невро тест за горен крайник) n.Medianus (2 различни теста)

10.30.-11.00 Кафе/чай пауза

11.00-12.00 n.Medianus – плъзгаемост и еластичност

12.00-13.00 ULNT (Невро тест за горен крайник) n. Ulnaris (2 различни теста)

13.00-14.00 Обедна почивка

14.00- 15.00 n. Ulnaris – плъзгаемост и еластичност

15.30-16.00 Тест за n. Musculocutaneus – плъзгаемост и еластичност

16.00-16.30 Test  n. Radialis  and Slider /tension

16.30-17.30 Други нерви: N. Akcesorius, N. Aksilaris, N. Suprascapularis, N. Okcipitalis, N. Trigeminus

 

17-ти май

8.30-9.30 Представяне на анатомията на невралните структури и възможостите за тяхното манипулиране

9.30-10.30 SLR тест (тест с повдигане на прав долен крайник) n. Ishiadicus

10.30.-11.00 Кафе/чай пауза

11.00-12.00 Плъзгаемост и еластичност на:  n. Tibialis, n. Peroneus, n. Suralis

12.00-13.00 PNB тест (от лег със свито коляно) за n. Femoralis

13.00-14.00 Обедна почивка

14.00- 15.00  Плъзгаемост и еластичностза: n. Obturatorius, n. Femoralis lateralis

15.30-16.00 SLUMP тест (тест със отпускане на цялото тяло)

16.00-17.30 Neuraxis и тестове

 

За повече информация, посетете: http://www.pnf.bg/events/integration-nevrodinamics-pnf/