Обучителна конференция “Наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър.”

20- 22 Май 2012, МБАЛ ”Токуда Болница София” /зала Аула, ет. 9/

За първи път в България, от 20 до 22 Май 2012г., в «Токуда Болница София» ще се проведе Международна обучителна конференция за представяне на наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър. Събитието се осъществява от фондация «Фонд за терапии», с партньорството на «Токуда Болница София» и с подкрепата на “Рефан България” ООД, „България Ер”,„Right Rental”, „Ред Девил Кетъринг” и Асоциацията на българските авиокомпании. На 20 и 21 Май 2012г., доказани професионалисти от САЩ и Франция ще споделят своя богат практически и научен опит, с 200 български специалисти, ангажирани с проблема, като ги въведат в основите на Occupational Therapy и Приложен поведенчески анализ (ABA). Терапиите, които ще бъдат представени, са разработени специално за деца с разстройство от аутистичния спектър,  създадени са на базата на солидни научни разработки и дългогодишни проувания и са утвърдени в световен мащаб, като са доказали  своята ефективност. В България няма специалисти, подготвени да работят по тези програми и настоящата kонференция предоставя уникална възможност на заинтересованите да надградят своите знания. Конференцията е с вход свободен и е насочена приоритетно към психолози, специални педагози и логопеди, работещи с деца с аутизъм в системата на държавното образование в цялата страна. Интересът към събитието е голям и местата за участие вече са изчерпани.

На 22 май 2012г. от 9.00ч. учредителите на „Фонда за терапии” – фондация „Стъпка за невидимите деца в България” и сдружение „Тацитус”, подкрепени от Ники Кънчев, Део и други известни личности, ангажирани с каузата, ще представят пред медиите актуализирана концеприя за дейността на фондацията и ще запознаят представители на бизнеса с атрактивни модели за сътрудничество.

От 13.00 часа на 22 Май ще се проведе Кръгла маса с представители на европейските и българските институции, и неправителствения сектор, на която ще се представят добри европейски практики по отношение на качеството на обучение и живот на хората от аутистичния спектър.

Кръглата маса ще бъде открита от Кметът на град София г-жа Фандъкова, Омбудсмана на Р България – Г-н Константин Пенчев, Председателя на Държавната агенция за закрила на детето - Г-н Калин Каменов; г-жа Ирена Соколова - Народен представител, Член на Комсията по образование в НС и др.

В събитието ще вземат участие Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA); Вера Радева, Policy Analyst & Psychologist, PhD Candidate Sciences Po Paris; David Bisset – Equilibrium; MDAC (Mental Disability Advocacy Center); Омбудсмана на гр. София – г-н Ангел Стефанов; Представители на Министерство на образованието, младежта и науката; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването; Министерство на финансите; Столична община; UNICEF и др.

Аутизмът е най-бързо нарастващото разстройство в развитието в целия свят, което придобива мащабите на глобална здравна криза. Преди 20 години диагностицираните с аутизъм деца са били 5 на 10000. Към момента те са 1 на 100 и  броят им продължава да расте. Тази година с аутизъм ще бъдат диагностицирани повече деца, отколкото с диабет, рак и СПИН, взети заедно. Аутизмът засяга деца от всички етнически и социални групи, във всички краища по света. Аутизмът е разстройство на развитието, свързано с нарушение в уменията за общуване и наличието на поведенчески проблеми, в следствие на което се затруднява процеса на обучение и социализация. Ранната диагностика и ранната интервенция са от ключово значение, за да може детето с аутизъм да има шанса да израстне успешен и самостоятелен възрастен човек. Терапията е основното средство за въздействие при децата с аутизъм, но в България няма сертифицирани специалисти по наложените  в света успешни програми, разработени специално за тези деца – ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПРОМЕНИМ ТОВА!

 

Международна обучителна конференция
Наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър.

20- 22 Май 2012,
МБАЛ ”Токуда Болница София”, ет.9, зала Аула

/вход свободен/

Организатор: Фондация «Фонд за терапии» - Съучредители: "Стъпка за невидимите деца на България", Сдружение "Тацитус", Асоциацията на ресурсните учители в България

С партньорството на МБАЛ „Токуда Болница София” и „Рефан България” ООД

С подкрепата на „България Ер”, Асоциацията на българските авиокомпании, „Right Rental”, „Ред Девил Кетъринг”, Министерство на образованието, младежта и науката, Държавна агенция за закрила на децата и Столична община

„Наложени терапевтични подходи, подпомагащи лицата от аутистичния спектър”

Запознаване на специалисти, ангажирани с работата с деца с аутизъм в системата на държавното образование, със световно утвърдени терапии, с доказана ефективност, създадени за деца от аутистичния спектър.

20 май:

08.30 – Регистрация на участниците и настаняване

9.00  –  Откриване на Конференцията

9.15  – Maude Le Roux, Occupational терапевт - лекция на тема: „Общ преглед на краниалните нерви в мозъка ”

10.00 –  Maude Le Roux, Occupational терапевт - лекция на тема: “Същността на рефлексите”

10.45 -  Кафе пауза

11.00Maude Le Roux, Occupational терапевт - лекция на тема: „Вестибуларен апарат ”

12.00Maude Le Roux, Occupational терапевт - лекция на тема: „Соматосензорна система”

13.00 – Обедна почивка

14.00Maude Le Roux, Occupational терапевт - лекция на тема: „Зрителна система ”

15.00 –  Maude Le Roux, Occupational терапевт - лекция на тема: „Слухова система”

15.45 - Кафе пауза

16.00 - Maude Le Roux, Occupational терапевт - лекция на тема: „Представяне на DIR / Floortime метода”

17.00 - Заключителна част I ден

 

21 Май:

08.30 – Регистрация на участниците и настаняване 

9.00Dr. Diane Fraser, Ed.D, BCBA-D - лекция на на тема „Въведение в основите на Applied Behavior Analysis (ABA)” - Част I

10.30- Кафе пауза

10.45- Dr. Diane Fraser, Ed.D, BCBA-D – лекция на тема „Въведение в основите на Applied Behavior Analysis (ABA)” - Част II 

12.15- Обедна почивка

13.15- Dr. Diane Fraser, Ed.D, BCBA-D  - лекция на тема „Въведение в основите на Applied Behavior Analysis (ABA)” - Част III 

14.30- Dr. Diane Fraser, Ed.D, BCBA-D – лекция на тема:(ABA) and Verbal Behavior (VB)- ранна интервенция за деца с аутизъм и семейна терапия” Част I

15.45- Кафе пауза

16.15- Dr. Diane Fraser, Ed.D, BCBA-D – лекция на тема:(ABA) and Verbal Behavior (VB)- ранна интервенция за деца с аутизъм и семейна терапия” Част II

17.15- Заключителна част II ден

22 Май, 9.00ч.: Пресконференция за представяне концепцията и приоритетите за работа на „Фонда за терапии” пред медиите и бизнеса

9.00 – Представяне на актуализираната концепция и приоритети за работата на «Фонда за терапии» от председателите на сдружение «Тацитус» и фондация «Стъпка за невидимите деца в България» - съучредители на Фонда, с участието на известни личности, които подкрепят каузата - Ники Кънчев, Део, Дидо от Д2 и София.

10.00 - Кафе пауза

10.30 -  Представяне на атрактивни модели за сътрудничество пред представители на бизнеса:

Представяне на кампанията "Дарителство по ведомост"- от Фондация „Помощ за             благотворителността в България”;

Представяне на интернет рекламна платформа – “Square advertising”;

 

22 Май, 13.00ч.:„Европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър”

Дискусионна среща между представители на европейски институции, българските институции и неправителствени организации за въвеждане на добри европейски практики.

Откриване на кръглата маса от:

13.00 - Г- жа Йорданка Фандъкова -  Кмета на гр. София;
13.05 Г-н Константин Пенчев - Омбудсман на Р България;
13.10Г-жа Ирена Соколова - Народен представител, Член на Комсията по образование в НС
13.15 - Г-жа Милена Дамянова - Заместник министър на образованието;
13.20 - Г-н Калин Каменов - Председател на Държавната агенция за закрила на детето ДАЗД;
13.25 - Г-жа Таня Радочай - представител на УНИЦЕФ за България ;

13.30 – Невена Попова - Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) :

“Нищо за нас, без нас” – зачитане и насърчаване на основните права на хората с интелектуални затруднения и хората с психични проблеми. В презентацията ще представи:

  • Социалният модел на увреждане vs. медицинския;
  • Ратификация на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 20 държави-членки на ЕС, и от самия ЕС;
  • Работата на FRA свързана с хората с увреждания и резултати от проучвания на FRA, обхващащи 27 държави-членки на ЕС.

14.00 - Надежда Харизанова- Представител на Комитета за правата на хората с увреждания към Съвета на Европа и Държавен експерт към Министерство на труда и социалната политика ще представи:

  • плана за действие на Съвета на Европа за хората с увреждания;
  • препоръките на Съвета на Европа за отделен текст в европейските законодателства, касаещ децата от аутистичния спектър по отношение на образованието и социализацията им- изключителната колаборация между Министерство на Образованието, Министерство на Социалната политика и Министерство на здравеопазването;

 14.30 - Кафе пауза

 14.45 David Bisset – Equilibrium - „Аутизмът в епохата на комуникациите”

 15.15 - Вера Радева, Policy Analyst & Psychologist, PhD Candidate Sciences Po Paris. „Професионална терапевтична грижа за деца с разстройство от аутистичния спектър във Франция: Преглед на съществуващите центрове за работа с деца с аутизъм във Франция”

„Възможностите за социална реализация и независим живот на аутистичните личности. Представяне дейността на Център за посредничество при намиране на работа на хора с разстройство от аутистичния спектър”;

15.45 - Анета Генова - MDAC (Mental Disability Advocacy Center):

"Европейският комитет по социални права и Европейският съд по правата на човека за правото на образование на децата с увреждания" ;

16.15 – Дискусия

17.15 – Закриване на Международната конференция “Наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър.”

За контакт:

Екатерина Ангелова                        Владислава Цолова

Сдружение „Тацитус”                      Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”

Тел: 0887908190                             тел: 0896699274
www.autism-bg.com                         www.autism-bg.org