Възможност да разгледат процесите в Централна стерилизация имаха днес служителите на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда във връзка с отбелязването на Световния ден на стерилизационните науки. Отворените врати вече традиционно се провеждат на днешния ден - 10 април с цел разпознаване на стерилизационното звено като пълноправно отделение, което изпълнява незаменима поддържаща роля за дейността на болницата. 

Централна стерилизация е отделението, което се грижи във всяко едно звено, където се използват медицински консумативи и техника, те да бъдат стерилни, чисти, обработени, пакетирани и готови за употреба в медицинската грижа за пациента. Стерилизацията представлява процес, при който се елиминират, отстраняват, убиват или деактивират всички форми на живот и биологични агенти - като вируси, бактерии, гъбички, спори и други видове микроорганизми. Това се постига посредством специализирани машини и съоръжения, и стандартизирани процеси. Четири са основните зони, на които се разделя Централната стерилизация, в които са обособени процесите, които извършва звеното. В деконтаминационната зона инструментите и консумативите за многократна употреба се изчистват и деконтаминират посредством ръчни или механични процеси или химическа дезинфекция с цел да се предпазят служителите при по-нататъшната подготовка, сортиране, пакетиране на обектите на стерилизация. В следващата зона за сглобяване и пакетиране медицинската техника или консумативи се асемблират, пакетират и издават за съхранение, употреба, или преминават последващ процес на стерилизация. След стерилизация, продуктите се прехвърлят в стерилната зона за съхранение до момента, когато са необходими за използване. Четвъртата зона е дистрибуционната зона, чрез която се транспортират медицинската техника и консумативи до звената, където ще бъдат използвани.

Затворената система и прецизният цикъл на почистване на инструментите, медицинските изделия и оборудването гарантира максимална стерилност и предотвратяване на болнични инфекции. Това е изключително важно при осъществяването на хирургични и интервенционални процедури, и представлява качествен критерий за сигурността на медицинската помощ в болницата.

Адбжибадем Сити Клиник Болница Токуда е активен член и партньор на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо, която от своя страна членува в Международната федерация по контрол на инфекциите (IFIC). Стерилизационните процеси в болницата отговарят на всички европейски и световни стандарти, включително изискванията, по които лечебното заведение е акредитирано по международната система за качество и безопасност в здравеопазването JCI (Joint Commission International).

Световният ден на стерилизационните науки е учреден от Световната федерация за болнични стерилизационни науки и се провежда всяка година на 10 април.