В третата книжка на авторитетното американското списание Clinics in Dermatology, която предизвика високи международни оценки, са включени научни статии на водещи дерматолози от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

В края на месец декември 2019 г., в авторитетното американското списание Clinics in Dermatology, издание на ELSEVIER, се появи третата поредна книжка под наслов Are Skin Diseases Systemic Ones? (Системни ли са кожните болести?).

Гост издатели на трите броя са проф. Николай Цанков и доц. Развигор Дърленски и доц. Жана Казанджиева. В третата книжка са включени пет статии от български автори, между които лекарите от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда проф. Николай Цанков, доц. Здравка Демерджиева, доц. Развигор Дърленски, проф. Георги Христов, д-р Иван Богданов, кaкто и доц. Живко Камарашев, д-р Иван Гроздев, д-р Димитър Антонов и д-р Мария Митева, работещи в елитни университетски клиники в Европа и САЩ.

Третата поредна книжка, посветена на тази тема, предизвика широк международен отзвук и вероятно статиите от всички броеве ще бъдат отпечатани в отделна монография в утвърдено международно издателство.

В първия брой на списанието “Системни ли са кожните болести?“ участват и проф. Иван Стайков и д-р Нейко Нейков от Клиниката по Неврология към Адижбадем Сити Клиник Болница Токуда.

Като водещо мото на първата от книжките е поставено казаното от великия немски философ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) “Всичко, което е отвън е същевременно във вътрешността и всичко, което е във вътрешността, се демонстрира отвън“. както и написаното от основателя на българската дерматология проф. Богомил Берон (1866 г. - 1936 г.) - „Кожата е екран, върху който се прожектират всички промени във вътрешните органи“, отбеляза проф. Цанков.

Идеята, лансирана от авторите на списанието, предизвика много дискусии и е желана тема за включване в бъдещите международни конгреси.

 

Свързани отделения