Таня Икономова, ст.м.с. на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия получи престижната 2-ра награда в категория “Ръководител здравни грижи”, а м.с. Младенка Младенова от Клиниката по Съдова хирургия е втора в категория “Професионалист по здравни грижи - Медицинска сестра”.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) отличи професионалистите по здравни грижи в навечерието на Международния ден на здравето - 7-ми април.

Гл. сестра Мария Борисова и зам. гл. с. Миглена Сиракова на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда лично връчиха наградите на отличените сестри.

Таня Икономова, ст.м.с. на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Носител на награда в категория “Ръководител здравни грижи” в годишните награди на БАПЗГ

Ст.м.с. Таня Икономова е завършила през 2005 г. ФОЗ към МУ-София със степен бакалавър – „Управление на здравните грижи”, с придобита квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж.” През 2007 г. също във ФОЗ към МУ-София придобива магистърска степен – „Управление на здравните грижи”, с придобита квалификация „Мениджър на здравните грижи”. В следдипломното си обучение има 14 сертификата, част от които са свързани с качеството на здравните грижи, управление на персонала, промоция на здравето.

От 1989 г. до 2003 г. работи в МБАЛ „Александровска” – Първа хирургия. От 1998 г. до 2003 г. е заемала длъжността старша медицинска сестра на отделение „Чернодробно-жлъчна и панкреатична хирургия”. През 2003 г. е поканена да се присъедини към хирургичния екип на Университетска болница „Лозенец”, където работи като старша медицинска сестра на клиника „Обща хирургия”. През февруари 2008 г. е поканена за старша медицинска сестра на отделение „Обща хирургия” – МБАЛ „Токуда Болница София”.

Ст.м.с. Таня Икономова е доказан медицински професионалист с дългогодишен опит на ръководна позиция. Нейното позитивно отношение, лична мотивация и работна етика допълват професионалните ѝ качества и квалификация и я правят лидер с изразени умения за работа в екип и решаване на проблеми.

Прочетете интервюто, което ст.м.с Таня Икономова даде за сп. Здравни грижи тук >

Младенка Младенова - медицинска сестра в Клиника по съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Носител на награда в категория “Професионалист по здравни грижи - Медицинска сестра” в годишните награди на БАПЗГ

Младенка Младенова започва професионалния си път в КАРИЛ към неврохирургията на УМБАЛСМ Пирогов. От 2001 г. работи в реанимацията на Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ Св. Екатерина. Член е на екипа на Клиниката по съдова хирургия на Болница Токуда от самото създаване на институцията през 2006 г.

През 2018 г. Младенка Младенова придобива магистърска степен по управление на здравните грижи от ФОЗ към МУ-София.

М.с. Младенова участва активно в разработване на теми за сестрински колегиуми. Има завършени много вътреболнични и извънболнични курсове по превързочна техника, кардиопулмонална ресусцитация, лечение на труднозарастващи рани, интензивно лечение, грижи за критично болни и т.н. От 2013 г. м.с. Младенка Младенова е редовен участник в учредената сестринска секция към дружеството за съдова хирургия (БНДСЕХА). Представяла е презентации на 5 ежегодни национални конференции на дружеството с международно участие, със следните теми: “Здравни грижи при пациенти с дълбока венозна тромбоза” (лектор, 2013 г.), “Мениджмънт на болката в съдова хирургия. Роля на медицинската сестра” (съавтор, 2015 г.), “Обучение на пациентите и техните близки в Клиника по Съдова хирургия (съавтор, 2016 г.), “Идентификация на пациентите в сестринската практика при Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда” (съавтор, 2017 г.), “Психологични механизми в управлението на персонала” (лектор, 2018 г.).

Медицинска сестра Младенка Младенова е компетентен медицински специалист с дългогодишен опит. Тя постоянно се стреми към усъвършенстване и повишаване на професионалната си квалификация. Позитивното ѝ отношение към работата, хуманизмът, дисциплинираността и способността ѝ да взема бързи и адекватни решения в стресови ситуации, я правят важен член на екипа на Клиниката по Съдова хирургия.