7 лекари и 4 медицински сестри от Клиниката по Хематология на Болница Токуда се включиха в XII Национален конгрес по хематология и XI Балкански хематологичен ден, съвместно с Европейската хематологична асоциация (ЕХА)

Активно участие в конгреса, който се проведе от 10 до 13 октомври в Правец, с презентации на Сесията на медицинските специалисти по здравни грижи взеха две сестри от клиниката.

М.с. Диана Кръстева представи доклад на тема: "Компетенции и поведение на медицинските сестри при работа с порт катетър при пациенти на химиотерапия". Презентацията, за изготвянето на която съдействаха м.с. Весела Ковачева и д-р Добромир Василев, бе високо оценена и беше предложена от модераторите за научна публикация.

Ст.м.с. Ива Миланова представи доклад на тема “Качество на живот и социално - медицински проблеми при пациенти с малигнени хематологични заболявания - проучвания и анкети", изготвен в съавторство с м.с. Силве Трохлева.

Лекарският екип взе участие с представянето на постер на тема "Рядък случай на интраваскуларен дифузен В-едроклетъчен лимфом с екстранодално ангажиране на бъбреци, надбъбречни жлези и главен мозък" - автори д-р Исмаил Амин, началник на Клиниката по Хематология, д-р Дeница Георгиева, специализант по Хематология и д-р Добромир Райков, специализант от клиниката по Гастроентерология.

Екипът на Клиниката по Хематология редовно се включва активно в професионални форуми за споделяне на опит и повишаване на квалификацията.

Свързани отделения