С тържествено посрещане започна специализацията на 25 млади лекари в Токуда

Тържествено посрещане на специализанти в 18 медицински специалности организира днес МБАЛ "Токуда Болница София". Церемонията се проведе в Аула на болницата в 9,00 часа на 01 септември 2010 година в присъствието на цялото ръководство на болницата и началниците на клиники, отделения и сектори.

Младите лекари бяха привествани от г-жа Ренета Инджова - административен и финансов директор на МБАЛ "Токуда Болница София", която ги поздрави с избора на най-благородната професия и преследването на високи хуманитарни идеали в един от най-тежките моменти за българската медицина и здравеопазване.

МБАЛ "Токуда Болница София" за втора поредна година посреща специализанти, като общият им брой в болницата вече надхвърля 70. Процесът на тяхната специализация се провежда съгласно Наредба 34 на МЗ.

МБАЛ "Токуда Болница София" е акретидирана като база за практическо обучение на студенти и специализанти, които имат отличен успех в петте години от следването си. Тук се провеждат и учебни практики на студенти по фармация, клинична психология, здравни грижи, на обучаващи се за клинични и рентгенови лаборанти, кинезитерапевти и др.