Работна среща на тема "Да изградим по-добра връзка между доболничната и болничната помощ се проведе на 27 юни в МБАЛ "Токуда Болница София". По време на събитието беше представена дейността на отделенията по Дерматология и венерология, Ортопедия и травматология и Физикална терапия и рехабилитация.