Публична покана с ID 9033743  от 17.09.2014г. за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на постелъчен инвентар".

Документи:

Публична покана

Приложение

Образци

Протокол с Вх.№ В-1105/13.10.2014г.

 

Договор за изпълнение