ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ДОСТАВКА НА ПОСТЕЛЪЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” АД” -

договор за изпълнение