ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП

на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ПОСТЕЛЪЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА

МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” АД”

 

Документи:

Публична покана

Приложение към публична покана