Протокол от работата на длъжностните лица относно провеждане на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка, с предмет "Доставка на постелъчен инвентар за нуждите на МБАЛ "Токуда Болница София" АД"

Можете да го изтеглите от тук.