Заповядайте отново на беседите с бъдещи родители в Токуда Болница София и през месец юни: